Lezen op De Krabbenkooi


Het lezen neemt een belangrijke plaats in binnen het onderwijs op De Krabbenkooi.

Veel mensen denken dat het ‘leren lezen’ pas begint in groep 3.

Natuurlijk start daar het échte leesonderwijs (het zgn. technisch lezen) maar ook de jaren ervoor en erna zijn van groot belang bij de leesontwikkeling.

Bij de kleuters wordt veel tijd besteed aan beginnende geletterdheid (klanken herkennen/letters herkennen) en het ontwikkelen van de leesvoorwaarden (rijmen/hakken-plakken) om tot het zogenoemde technische lezen te komen in groep 3.

Vanaf groep 4 tot en met groep 8 wordt er gewerkt aan het Voortgezet Technisch Lezen.

Naast dit Technische Lezen wordt er ook gewerkt aan Begrijpend Lezen door de groepen 5 tot en met 8. De kinderen leren m.b.v. allerlei strategieën teksten te begrijpen, vragen over verhalen te beantwoorden en bijv. samenvattingen te maken.

Verder vinden er allerlei activiteiten plaats om het lezen te stimuleren, positief te benaderen en hierdoor verder te ontwikkelen.

Schoolbreed vinden er een aantal leesbevorderende activiteiten plaats.

Hierbij zijn de groepen 1 t/m 8 betrokken:

–          Zo doen wij elk jaar mee met De Kinderboekenweek (van 8 oktober t/m 17 oktober)

–          In het voorjaar starten we weer met het project De Rode Draad. Een uitgebreid project waar we al twee jaar  mee gewerkt hebben. Elke klas krijgt vanuit de bibliotheek een kist vol leuke activiteiten rondom boeken. Hier wordt ongeveer zes weken mee gewerkt. Dit project is voornamelijk gericht op de leesbevordering.

–          We werken nauw samen met de bibliotheek. Elke leerling heeft een biebpasje gekregen en bij elke nieuwe leerling wordt dit formulier ook verstrekt.  Zo hopen wij kinderen (en ouders) te stimuleren geregeld naar de ‘bieb’ te gaan. Mocht u nog geen pasje hebben, bij de bieb zijn deze gratis te verkrijgen voor uw kind(eren).

Andere activiteiten zijn:

–          Tutorlezen: Binnenkort zal hiermee worden gestart: de eerste helft van dit schooljaar gaan leerlingen van groep 8 samen lezen met leerlingen van groep 4. Het tweede gedeelte van dit jaar zullen leerlingen van groep 7 aan groep 3 gekoppeld worden. Dit vindt twee keer per week plaats. Op deze manier oefenen de leerlingen van groep 3 en 4 twee keer per week heel intensief 10 minuten het lezen. De begeleiding door groep 7 en 8 zorgt voor een positieve stimulans en ook voor deze oudere leerling wordt het ervaren als een leuke verantwoordelijke taak.

–          In het kader van een cultuurproject CUMENU/Rode Draad bezoeken een aantal groepen in de loop van dit schooljaar de bibliotheek.

Een leuke tip: kijk eens op www.kinderboekkorting.nl

T/m eind november kunt u leuke kortingen krijgen op heel wat boeken!

 

boek website

 

Nieuws uit Groep 3a

De afgelopen weken waren weer gezellig! Zo zijn de rommelpieten…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 5-6

Bekijk alle nieuwtjes

Facebook