De Krabbenkooi


Gijs-ABBO-Krabbenkooi-_GPF9009-hiresDe Krabbenkooi is een kleurrijke en moderne school gelegen in het centrum van Bergen op Zoom. De school is in 1985 ontstaan door samenvoeging van de kleuterschool (van Dedemstraat) en de lagere school (Coehoornstraat). Het schoolgebouw in de Coehoornstraat moest hiervoor ingrijpend worden verbouwd, zeker ook omdat het gebouw al meer dan 125 jaar in deze straat staat. Vanwege een grote toename van het aantal leerlingen is het schoolgebouw in 1991, 2003 en 2005 nog eens uitgebreid.

Het hoofdgebouw beschikt nu over 15 lokalen waarvan 12 leslokalen, 1 digilokaal, 1 speellokaal en 2 lokalen voor externe partners, te weten Stichting Peuterspeelzalen en Stichting Kinderdagopvang Mamaloe.

In januari 2011 is een nieuwe dependance in gebruik genomen aan de Zuidsingel. Dit gebouw ligt op slechts 160 meter van het hoofdgebouw. Het gebouw is prachtig en kleurrijk ingericht voor onderwijs aan jonge kinderen en daarom maken alle kleutergroepen gebruik van de dependance.

_DSC7310 WEBDe gangen zijn ruim gehouden en de lokalen (de thuishonken) zijn bewust kleiner gehouden. In de thuishonken kunnen de kinderen in een rustige leeromgeving werken en op de gangen kunnen activiteiten plaatsvinden, die meer geluid met zich meebrengen.

Ons onderwijsaanbod is breed en erop gericht om individuele leeropbrengsten naar een hoger plan te tillen. Een combinatie van klassikaal en individueel onderwijs zorgt ervoor dat alle leerlingen het onderwijs krijgen dat zij nodig hebben. Het aanbod van extra hulp bij leer- of gedragsproblemen en onze verrijkingsklas zijn daar voorbeelden van.

Onze school heeft de zorg aan leerlingen hoog in het vaandel staan. De inspectie heeft de zorg op onze school kort geleden nog als “goed” beoordeeld! Respect hebben voor elkaar is het uitgangspunt van ons gedrag naar leerlingen, ouders, collega’s en andere betrokkenen. Wij werken met leefregels die gekoppeld zijn aan de KIVA-methode: een anti-pestprogramma uit Finland dat sinds twee jaar met succes wordt toegepast. De Krabbenkooi biedt kinderen een veilige en sfeervolle omgeving, waardoor zij zich thuis voelen en optimaal kunnen ontwikkelen!

Onze school besteedt aandacht aan een veelzijdig cultureel programma en sluit aan op activiteiten in Bergen op Zoom. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen weten in welke samenleving zij leven en laten hen de sfeer proeven van de stad en de geschiedenis beleven. De Krabbenkooi is een school waar plezier en leren hand in hand gaan!

In ons hoofdgebouw zijn peuterspeelzaal De Kreukeltjes en kinderopvang Mamaloe gevestigd. Beide partners zijn actief betrokken bij de school. Door het open en laagdrempelige karakter van de school is de ouderbetrokkenheid hoog en het contact met de ouders van onze leerlingen erg goed.

U bent van harte welkom om, samen met uw kind, eens te komen kijken op onze school!

Team Krabbenkooi

 

Facebook