RubiqS groep.


RubiqS groep

De RubiqS groep biedt hoogbegaafde leerlingen de mogelijkheid om te leren op een manier die beter aansluit bij hun behoeften.

In de RubiqS groep wordt thematisch gewerkt waarbij de lesstof topdown wordt aangeboden. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat hoogbegaafden topdown leren. Dat wil zeggen dat leerlingen eerst een thema in alle complexiteit willen overzien om het vervolgens te onderzoeken. In het reguliere onderwijs wordt echter bottom up geleerd. Dat betekent dat leerlingen zich in kleine stapjes steeds meer informatie eigen maken en pas aan het eind het complexe geheel overzien. Voor hoogbegaafde leerlingen is deze manier van leren echter niet motiverend genoeg. Stichting ABBO heeft sinds het schooljaar 2013-2014 het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen binnen de stichting. Deze is gestart op basisschool de Rode Schouw in Halsteren omdat deze school al veel ervaring heeft met het aanbod aan hoogbegaafde kinderen.

Kijkt u voor meer informatie op de website van de Rode schouw: www.rodeschouw.nl

 

Facebook