KIVA


KiVa: samen maken we er een fijne school van!

Gijs-ABBO-Krabbenkooi-_GPF8512-hires
Op onze school werken we, sinds 2014, met het KiVa programma.

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: ‘samen maken wij er een fijne school van!’
 
Uit wetenschappelijk onderzoek van o.a. de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat KiVa:

  • het school- en leerklimaat sterk verbetert;
  • de leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties verbetert;
  • het welbevinden van de leerlingen verhoogt;
  • effectief is in het tegengaan van pesten (preventief) en het oplossen daarvan (curatief);
  • depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomt en vermindert;
  • leerkrachten vaardigheden aanleert om groepsproblemen te voorkomen en te verhelpen.

 

Enkele positieve gedragsveranderingen op De Krabbenkooi zijn:

  • Kinderen realiseren zich steeds meer dat een fijne sfeer in de klas een groepsverantwoordelijkheid is, waarbij jezelf bewust moet zijn van je eigen rol in het geheel. Pesten is heel negatief en dat willen we gewoon niet in de klas!
  • Kinderen krijgen steeds meer zicht op het verschil in plagen en pesten. Tijdens plagerijen kan een kind door het gebruiken van ‘Ik-taal’ duidelijker en gerichter aangeven wat hij/zij als onprettig ervaart in de klas of op het schoolplein.
  • Mocht er toch gepest worden, dan is dit op klassen- of bovenschools niveau bespreekbaar en oplosbaar

 

Het KiVa programma is voor onze kinderen een waardevolle toevoeging aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Facebook