Krabbenraad 2017-2018


Wat houdt de Krabbenraad precies in?

Algemeen

Leerlingen leren mee nadenken over school, discussiëren over afspraken en regels en luisteren naar hun mening. Dit gebeurt allemaal in de “Krabbenraad’.

De kinderen gaan zich inzetten om de leerlingen van onze school het zo goed mogelijk naar de zin te maken. Ze worden ondersteund door juf Monique en juf Brechje.

Maar om dit goed te kunnen doen moeten de andere leerlingen hun mening natuurlijk wel laten horen! Zijn er klachten, opmerkingen of leuke ideeën, dan kan dat doorgegeven worden aan de leerlingen van de “Krabbenraad”. Ook kun je dit laten horen via de ideeënbus in de aula.

Wie zijn lid van de “Krabbenraad”?

Groep 8:
Groep 7:
Groep 6:

De “Krabbenraad” heeft ook een eigen e-mailadres: leerlingenraad@krabbenkooi.nl. Ook daar kunnen opmerkingen en suggesties naar toe worden gestuurd

Wat doet de “Krabbenraad”?

krabbenraad2Een paar keer per jaar heeft de Krabbenraad een vergadering waarin we elkaar vertellen wat er leeft in de groepen en bij de kinderen. Ook de informatie uit de ideeënbus wordt bekeken. Samen gaan we kijken of de voorstellen uit te voeren zijn. Goede voorstellen en ideeën worden doorgespeeld naar de leerkracht/directie. We moeten daarbij letten of het wel kan, mág, of er genoeg geld voor is. Is dat niet het geval, dan zoeken we samen naar oplossingen.

 

 

Facebook