Missie en visie


Onze vijf pijlers:

 • Ondernemend
 • Open
 • Eigen(-wijs, -tijds, -zinnig)
 • Verantwoordelijk
 • Samenlerend

Kinderen:

 • K ennis: ik zit op school om te leren
 • R espect: ik heb respect voor een ander en voor een ander mening
 • A lert: ik doe mijn best en let goed op
 • B ijzonder: ik kan mijn eigen talenten en vaardigheden ontwikkelen

 Als ik dit doe, voel ik me thuis en ben ik trots op mijn school

Ouders:

 • K ennis: ik draag er zorg voor dat mijn kind zich optimaal kan ontwikkelen en heb kennis over de wijze waarop dit kan gebeuren
 • R espect: ik leer mijn kind respect te hebben voor een ander kind
 • A lert: ik let op signalen van mijn kinderen en onderneem actie
 • B ijzonder: ik help mee met activiteiten en denk mee over ouderbetrokkenheid en nieuwe ideeën

 Hierdoor draag ik bij aan een goede schoolomgeving voor mijn kind en ben hier trots op.

Team:

 • K ennis: ik blijf mij ontwikkelen en professionaliseren
 • R espect: ik leer de kinderen respect te hebben voor een ander, ondanks een andere mening of geloofsovertuiging
 • A lert: ik ben alert op elk individueel kind en zorg ervoor dat elk kind het onderwijs krijgt dat het nodig heeft
 • B ijzonder: Elk kind is bij ons uniek en daar dragen wij zorg voor

Hierdoor draag ik bij aan een veilige en vertrouwde leer- en werkomgeving en ben hier trots op.

Klik hier om de schoolregels van de Krabbenkooi te bekijken: schoolregels (gemaakt door Carla van Loon.)

 

Facebook