Vacature directeur brede school de Krabbenkooi


logo krabbenkooi

Vacature directeur brede school de Krabbenkooi

Voor brede school de Krabbenkooi zijn wij per 01-03-2018 op zoek naar een gedreven, daadkrachtige en enthousiaste directeur. Basisschool de Krabbenkooi is een van de zes scholen behorende bij stichting ABBO. Stichting ABBO staat voor Algemeen Bijzonder Basis Onderwijs. Alle ABBO scholen zijn door ouders opgericht en onderscheiden zich door een eigen onderwijsconcept. Wij vinden het belangrijk dat het onderwijs leerlingen voorbereidt op hun toekomstige rol in de maatschappij en méér biedt dan alleen cognitieve vaardigheden. Naast onderwijs in taal en rekenen wordt daarom veel aandacht besteed aan spelend leren, samenwerken en creativiteit. Op alle scholen worden zelfstandigheid, onderzoek en ondernemingszin gestimuleerd. Wij stellen ons ten doel om ruimte te geven aan de brede ontwikkeling van kinderen en al hun talenten te ontdekken. De Krabbenkooi is een school in de binnenstad van Bergen op Zoom, heeft een ruim hoofdgebouw en dicht daarbij een moderne dependance. Per oktober 2017 heeft de school 280 leerlingen.

Profiel. We zoeken iemand die het vermogen heeft om een sterke team- en organisatieontwikkeling vorm te geven, om van daaruit samen met het team een onderscheidend schoolprofiel te ontwikkelen. De directeur is een natuurlijk leider, is in staat verschillende stijlen van leidinggeven toe te passen en is besluitvaardig. Daarnaast is hij of zij in staat om als netwerker samen met verschillende sociale groepen en partijen om te gaan. Hij of zij is open, transparant, communicatief vaardig en toegankelijk voor alle belanghebbenden. Wij zoeken iemand met een groot inlevingsvermogen, die situaties goed aanvoelt, kan analyseren en daar proactief op handelt. De directeur heeft een heldere visie op passend onderwijs en kan met het team komen tot een breed en reëel onderwijsaanbod. Hij of zij heeft het vermogen om de Krabbenkooi als een eigentijdse en eigenzinnige Bergse binnenstadsschool te positioneren.

Functieomschrijving. Binnen stichting ABBO is de directeur integraal verantwoordelijk voor de school. Binnen deze verantwoordelijkheid vallen de beleidsterreinen financiën, huisvesting, personeel, kwaliteitszorg en public relations & communicatie. Vanuit vastgestelde kaders heeft de directeur de ruimte om op alle beleidsterreinen eigen keuzes te maken en hiermee het onderwijs op de school vorm te geven. De directeur legt verantwoording af aan de algemeen directeur van stichting ABBO. De directeur vormt samen met de andere schooldirecteuren en algemeen directeur het bovenschools directieoverleg. Hierin wordt verwacht dat hij/zij een proactieve en constructieve bijdrage levert aan de ontwikkelingen op stichtingsniveau.

Op basis van de schoolgrootte is er ruimte voor een aanstelling van 0,8 tot 1,0 fte. Dit is de ambulante tijd die beschikbaar is voor de invulling van de directiefunctie. Het betreft een benoeming voor bepaalde tijd van een jaar met bij goed functioneren uitzicht op een benoeming voor onbepaalde tijd. Benoeming in schaal DB. Kandidaten met een afwijkende werktijdfactor worden ook uitgenodigd om te solliciteren. In dat geval zal in overleg met de algemeen directeur en het bestuur bekeken worden op welke wijze gekomen kan worden tot een verantwoorde invulling van de werktijdfactor. De benoemingsdatum kan in verband met een opzegtermijn maximaal tot 01-04-2018 worden uitgesteld.

Procedure. Belangstellenden worden verzocht om per mail een sollicitatiebrief en curriculum vitae te sturen naar info@abboscholen.nl t.a.v. de algemeen directeur dhr. Conny van Loenhout. Uiterlijke inzenddatum 11-01-2018. De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 17-01-2018 in de avond. Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure. Voor vragen naar aanleiding van deze vacature kunt u terecht bij dhr. Conny van Loenhout bereikbaar op 0164 235225 (ma. t/m do.) of via info@abboscholen.nl

Nieuws uit Groep 3a

De afgelopen weken waren weer gezellig! Zo zijn de rommelpieten…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 5-6

Bekijk alle nieuwtjes

Facebook