Onderwijskundige links


Vele instanties werken mee aan een zo optimaal mogelijke begeleiding van onze leerlingen. Hieronder vindt u enkele van de belangrijkste instanties, die direct bij het dagelijkse schoolgebeuren zijn betrokken.

EDUX Onderwijspartners

Bezoekadres:

Stadionstraat 20

4815 NG  Breda

Tel. 076 524 55 01

www.edux.nl

 

JOIN: voor advies bij onderwijs en opvoeding

Bezoekadres:

Vang 5

4661 TX  Halsteren

0164 239 415

www.joinonderwijsenopvoeding.nl

 

Cognitio: Centrum voor Dyslexie

Vijfhuizenberg 205 Roosendaal

Tel. 0165-391277

www.cognitio.be

 

Bureau Jeugdzorg

Bezoekadres:

Burgerhoutsestraat 19, 4701 EK in Roosendaal

Tel. 0165-545 9 50

www.jeugdzorg-nb.nl

 

Jeugdgezondheidszorg

Bezoekadres: Zuid-Oostsingel 21,

4611 BB in Bergen op Zoom

Tel. 0164-287 444

www.ggdwestbrabant.nl

 

Centrum voor Jeugd & Gezin Bergen op Zoom

Bezoekadres:

Frans Halsstraat 25

4625 BR  Bergen op Zoom

Tel. 0800-020 04 04

www.cjgbergenopzoom.nl

 

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld afdeling Bergen op Zoom,

Postbus 103

4600 AC Bergen op Zoom

Tel. 0164-262 912

E: leergeld.bergenopzoom@hotmail.com

www.leergeld.nl/locaties/bergenopzoom

 

Facebook