Ouders


De Krabbenkooi hecht veel waarde aan goede contacten met ouders/ verzorgers. Zij kennen hun kind immers het beste.

Naast de contacten die ouders/ verzorgers met de leerkrachten hebben over de vorderingen van hun kind, zijn er ook verschillende andere momenten waarop ouders/ verzorgers betrokken kunnen zijn bij de school.

ouders in bosEr zijn diverse werkgroepen waarbij ouders en leerkrachten samen bepaalde activiteiten organiseren. Zo hebben wij:

  • Een Medezeggenschapsraad
  • Een verkeerswerkgroep
  • Een werkgroep luizencontrole
  • Ouders die helpen bij speciale klassenactiviteiten
Ook is De Krabbenkooi actief Facebook.

Facebook