Partner: Cultuurbedrijf Bergen op Zoom


ckb de maagdHet cultuurbedrijf laat kunst & cultuur (be)leven!
Het cultuurbedrijf is dé aanbieder van kunst- & cultuureducatie en podium voorstellingen in Bergen op Zoom. Ze stelt zichzelf ten doel zoveel mogelijk mensen in en buiten de stad kunst en cultuur actief en passief te laten beleven. Hier neemt zij een initiërende en ondernemende rol in.

Belangrijke kernwaarden zijn plezier, passie en professionaliteit; zowel vernieuwend als het doorgeven van cultureel erfgoed; open, uitnodigend en uitdagend. Vanuit de maatschappelijk bewuste visie dat kunst & cultuur bijdraagt aan een waardevolle samenleving en sociale cohesie.

Samen met de ABBO-scholen heeft Het Cultuurbedrijf een leerorkest ingericht. Met deze samenwerking kunnen wij in het curriculum van de ABBO-scholen complete dagdelen aanbieden waarin leerlingen kennis maken met verschillende muziekinstrumenten en samen leren spelen.

Met deze nieuwe vorm van samenwerken sluiten de ABBO-scholen en Het Cultuurbedrijf aan bij het landelijk beleid inzake cultuureducatie.De samenwerking van Het Cultuurbedrijf met de ABBO-scholen biedt de gelegenheid om alle talenten van de leerlingen tot hun recht te laten komen en iedereen de kans te geven om uit te blinken door evenveel te investeren in creatieve vorming als in het traditionele “schoolse” vakkenaanbod.

Het Cultuurbedrijf

Hoofdgebouw:
Burg. Stulemeijerlaan 3
4611 EH Bergen op Zoom
T: 0164-280500
E: ckb@bergenopzoom.nl
www.ckbdemaagd.nl

De Maagd
Grote Markt 32
4611 NT Bergen op Zoom.

CKB Theaterzaal:
Burg. Stulemeijerlaan 3
4611 EH Bergen op Zoom

Facebook