Social media en ICT


sosInternet en social media zoals Facebook, Twitter, Instagram en Whatsapp, zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Daarom vinden wij het als school belangrijk dat we in ons onderwijsaanbod ook ruimte maken voor lessen over het gebruik van internet en social media.

Hiervoor zijn wij de samenwerking aangegaan met BASburo, een bedrijf dat gespecialiseerd is in social media en het veilige gebruik daarvan. Voor alle ABBO-scholen is in dit kader een speciale lessenserie ontwikkeld voor de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8.  Deze lessen zullen in het begin van elk schooljaar gegeven worden. Tevens krijgt groep 8 aan het einde van het schooljaar nog een vervolgles om de overgang van groep 8 naar 1 extra aandacht te geven.

Tijdens deze lessen maken de kinderen kennis met de verschillende soorten social media en krijgen zij inzicht in de toepassingsmogelijkheden. Daarnaast worden zij bewust gemaakt van de mogelijke risico’s die het gebruik van social media met zich mee kan brengen. Op die manier willen wij ervoor zorgen dat onze leerlingen weten hoe zij zich op een veilige en verantwoorde wijze online kunnen bewegen.

Wij vinden het belangrijk om u als ouders ook te betrekken bij deze ontwikkeling. Het gebruik van internet en social media vindt immers ook in de thuissituatie plaats. Daarom organiseren wij aan het begin van het nieuwe schooljaar een informatiebijeenkomst, voor alle ouders van de groepen 6, 7 en 8. Tijdens deze informatiebijeenkomst zullen wij u vertellen welke onderwerpen aan de orde komen tijdens de lessenserie. Ook krijgt u handreikingen om het gebruik van internet en social media in de thuissituatie te begeleiden.

Meer informatie over BASburo, kijkt u dan op: www.basburo.nl

Alle ouders en kinderen hebben een lijst met 10 handige en nuttige tips gekregen, die ondersteuning kan bieden bij het gebruik van Social media. Klik op de link om deze tips nogmaals te bekijken:10 Tips van BASburo

Tijdens de informatiebijeenkomst van de ouders is er uitleg gegeven over de privacyinstellingen van sociale media. Op de website van Basburo kunt u deze informatie nogmaals terugvinden. Klik hier om naar de website te gaan. De inloggegevens zijn bekend bij de groepsleerkracht.

Wat staat er verder nog op de planning, oa:

  • digiborden kleutergroepen
  • social medialessen groep 4 t/m 8
  • digitale informatie social media & mediawijsheid voor ouders
  • social media Krabbenkooi: Facebook & Twitter optimaliseren
  • uitbreiden leerlingen pagina op de website

 

Facebook