Ziekmeldingen


foto ziekmleden (internet)Bij ziekte van uw kind graag vóór 08.20 uur bellen naar telefoonnummer 0164- 210 727. Als u voor uw kind een afspraak met de dokter of tandarts moet maken voor niet urgente gevallen, probeer dit dan na schooltijd of op woensdagmiddag te plannen.

Het is voor u goed om te weten dat, wanneer uw kind zonder bericht niet op school verschijnt, wij altijd binnen een half uur contact met u opnemen om te informeren waar hij/zij is.

Voorwaarde is natuurlijk wel dat wij op de hoogte zijn van evt. telefoonwijzigingen!!  En vergeet u niet uw mobiele nummers door te geven!

Facebook