Algemeen Bijzonder BasisOnderwijs


ABBO Repeat Pattern on A4 (1)De scholen van ABBO zijn  allemaal opgericht door ouders en kennen elk een eigen onderwijsconcept. Er zijn zes ABBO-scholen. De Krabbenkooi, Algemene School Oost, de Montessorischool, en de Aanloop in Bergen op Zoom, de Rode Schouw in Halsteren en de Nieuwe Veste in Steenbergen. Met toekomstgericht, creatief en vernieuwend onderwijs haalt elke school het meest bijzondere naar boven in ieder kind. De missie van stichting ABBO is: “Laat uw kind bijzonder zijn”.

Vanuit onze missie is het de overtuiging van alle  ABBO-scholen dat onderwijs méér moet bieden dan goede resultaten op het gebied van taal en rekenen. Natuurlijk voldoen onze scholen aan de eisen die de onderwijsinspectie stelt, maar het onderwijs op de ABBO-scholen levert vooral een bijdrage aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen zodat al hun talenten en mogelijkheden tot bloei komen.

Op die manier bereiden wij onze leerlingen het beste voor op hun toekomstige rol in de samenleving. Dit doen wij door het aanbieden van “twenty-first century skills”. Onze leerlingen worden opgeleid tot creatieve denkers, onderzoekende en ondernemende mensen die kunnen samenwerken en verbinden.

Dit doen wij samen met ouders. Juist omdat onze scholen door ouders zijn opgericht, vinden wij het educatief partnerschap tussen school en ouders van groot belang. Wij zijn ervan overtuigd dat dit ertoe leidt dat we het meest bijzondere uit ieder kind naar boven kunnen halen.

Elke school heeft een afgevaardigde in het bestuur. De taken van deze bestuursvertegenwoordiger zijn: – regelmatig contact onderhouden met de school waarvoor hij verantwoordelijk is – het bijwonen van de MR-vergaderingen – het op de hoogte blijven van de gang van zaken binnen de school en stichting. De directie van de school woont de bestuursvergaderingen bij en heeft daarin een adviserende stem. De werkwijze van de Stichting, de doelen die zij nastreeft en de middelen die zij daarvoor gebruikt, zijn nader omschreven in de statuten,het huishoudelijk reglement en het reglement voor de G.M.R. en M.R. (= Medezeggenschapsraad) en de ouderraden.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.abboscholen.nl
Intergrale kindercentra

Op al onze scholen bieden wij kinderdagopvang, peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang aan. Hierbij werken wij samen met Stichting Mamaloe, ZO kinderopvang en Stichting Peuterspeelzaalwerk. Samen met hen dragen wij zorg voor een doorgaande leerlijn van 0 tot en met 12 jaar.

Wij vinden heel belangrijk om nauw samen te werken omdat dit de ontwikkeling van onze leerlingen bevordert. Waar mogelijk bieden wij peuterplus-trajecten aan waarin peuters vanaf 3-jarige leeftijd alvast kunnen deelnemen aan het onderwijs in groep 1.

Ook bieden wij een geïntegreerd aanbod aan van kinderdagopvang en peuterspeelzaalwerk.  Dat betekent dat er altijd ruimte is om uw peuter te plaatsen op één van onze scholen. Als er te weinig ruimte is op de peuterspeelzaal is er de mogelijkheid om peuterspeelzaalwerk af te nemen via de kinderopvang zonder dat daar extra kosten aan zijn verbonden. Op deze manier willen wij al onze toekomstige leerlingen in staat stellen om gebruik te maken van een goed voorschools aanbod.

Met de buitenschoolse opvang wordt ook een gezamenlijk activiteitenaanbod neergezet. Zo vinden de sport- en beweegactiviteiten die onze scholen in samenwerking met het CIOS organiseren ook na schooltijd en in de pauzes plaats. Op die manier maakt de buitenschoolse opvang integraal onderdeel uit van ons onderwijsprogramma.

 

Inclusief onderwijs

Omdat wij vinden dat elk kind bijzonder is, werken de ABBO-scholen zoveel mogelijk toe naar inclusief onderwijs. Dat betekent dat wij ieder kind onderwijs willen bieden, ook kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte die in aanmerking komen voor speciaal onderwijs.

In overleg met ouders, leerkrachten en trajectbegeleiders van het samenwerkingsverband bekijken wij op welke wijze de school invulling kan geven aan het onderwijsaanbod dat de leerling nodig heeft. In alle gevallen is daarbij sprake van maatwerk.

Daarbij zal de school nadrukkelijk aangeven wat wél en niet kan. Op basis hiervan geven wij de ouders de keuze om gebruik te maken van het maatwerkarrangement van de school of de keuze te maken voor plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs.

 

Actueel Nieuws

Nieuws uit Groep 1-2a

Donderdag 29 november, was weer een gezellige dag. Eerst zagen…

Alle kinderen van onze groep hebben een eigen  knuffel  meegenomen…

Vrijdagochtend 9 november was onze groep aan de beurt voor…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 1-2b

Vrijdagochtend, 13 oktober, hielden de kleuters een eng griezelcircuit. In…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 1-2c

Vrijdagochtend, 13 oktober, hielden de kleuters een eng griezelcircuit. In…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 1-2d

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 1-2e

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 3a

De afgelopen weken waren weer gezellig! Zo zijn de rommelpieten…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 3b

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 4b

Het e-mailadres van onze groep is groep4b@krabbenkooi.nl Het e-mailadres waarmee…

Vanochtend (donderdag) hebben we heel hard gewerkt. Dan is het…

Op school doen we niet alleen aan taal en rekenen,…

Dit schooljaar gaan we een nieuwe methode kiezen voor aardrijkskunde,…

Vanochtend hebben we met zijn allen op het schoolplein het…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 4a/5a

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 5b

Hee! Mijn naam is Eveline Radt en ik ben dit…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 5-6

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 6a

Donderdag 21 maart was een spannende dag voor de groepen…

Woensdagavond 18 april. Een spannende avond voor leerlingen, ouders, opa's…

Woensdag 10 april 2018 hebben we onze laatste kleine repetitie…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 7b

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 7-8

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 8b

Het thema van de kinderboekenweek was Kom Erbij. In de…

Op woensdag 4 oktober hebben de kinderen van groep 8…

Bekijk alle nieuwtjes

Actueel nieuws

Donderdag 21 maart was een spannende dag voor de groepen…

Maandagmorgen 20 augustus hebben alle kinderen van groep 3 t/m…

Nieuwsbrief juni 2018

Donderdagmiddag 22 mei gingen we op de fiets onder een…

Meer nieuws

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief oktober 2018

Nieuwsbrief september 2018

Meer nieuwsbrieven

Verrijkingsklas

Beste ouders/verzorgers, Uw kind neemt dit schooljaar deel aan de…

WERKSTUK UITVINDERS De novembermaand stond in het teken van het…

Tijdens de Kinderboekenweek hebben de kinderen een eigen auteur of…

Bekijk alle nieuwtjes

Peuterspeelzaal

Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar  De GGD West-Brabant heeft in…

Het heeft enige tijd geduurd voordat er weer nieuws van…

Bekijk alle nieuwtjes

Mamaloe

Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar  De GGD West-Brabant heeft in…

KINDEROPVANG MAMALOE BIEDT NU OOK PEUTEROPVANG AAN Sinds 1 januari…

In het hoofdgebouw van basisschool de Krabbenkooi zijn 2 groepen…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 6b

Donderdag 21 maart was een spannende dag voor de groepen…

Donderdagmiddag 22 mei gingen we op de fiets onder een…

Woensdag 16 mei zijn we met de groepen 6 naar…

Bekijk alle nieuwtjes