Nieuwsbrief week 1 september 2014


Beste ouders, verzorgers, De eerste nieuwsbrief in het nieuwe schooljaar!!

We willen u vanaf dit moment met regelmaat via een nieuwsbrief informeren over de laatste nieuwtjes van onze school, geplande activiteiten en leuke weetjes.

Deze Nieuwsbrief is natuurlijk niet de enige manier waarop we dat doen. Er is vanaf dit schooljaar een nieuwe website, er komt een PR-brochure en mogelijk nog dit jaar een ouderportal in ons leerlingvolgsysteem. We kennen onze informatieavonden, rapportavonden en een aantal avonden zullen worden besteed aan zinvolle informatie of deelname aan workshops. U ziet, mogelijkheden genoeg om informatie te krijgen.

De Nieuwsbrieven worden steeds geplaatst op onze website. Heeft u al een kijkje genomen??? www.krabbenkooi.nl

De Krabbenkooi gaat een nog breder onderwijsaanbod verzorgen.

Al jarenlang leren de kinderen op De Krabbenkooi natuurlijk lezen, rekenen, schrijven, spreekbeurten houden, gymmen. Maar vanaf dit jaar gaan de kinderen ook aan de gang met dans en beweging, cultuur, techniek en social media. We willen dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen en dingen doen en leren die ze nu en straks in hun leven nodig hebben. Al deze extra activiteiten worden natuurlijk zorgvuldig over alle leerjaren verdeeld; omdat het aantal schooluren niet wordt verhoogd, moeten we al deze activiteiten slim en efficiënt organiseren. Zo kunnen lessen Dans en Beweging een keer in plaats van een gymles komen, techniek als aanvulling op handvaardigheid. Om al deze activiteiten te kunnen organiseren, hebben we het afgelopen jaar veel contacten gelegd en samenwerkingsverbanden gezocht. Voor al deze activiteiten is dat gelukt. CKB De Maagd, Het Markiezenhof, JacDanst, Boogiedown, BASbureau voor social media zijn wat voorbeelden.

Uiteraard doen wij in deze Nieuwsbrieven en op de website verslag van deze leuke en extra activiteiten!

basburoSocial Media

Een van de eerste activiteiten heeft te maken met social media (internet, facebook, twitter, Instagram) en hoe daar mee om te gaan. We kennen allemaal de positieve en helaas ook steeds vaker de negatieve feiten van het gebruik. Voor kinderen zijn de ouders hierbij van enorm groot belang. Daarom is er op dinsdag 9 september een ouderinfoavond voor de ouders van de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8. Een avond die voor deze groep ouders erg belangrijk is. De avond wordt verzorgd door BASbureau. De ouders van deze groepen hebben inmiddels een inschrijfstrookje ontvangen.

Peuterspeelzaal en kinderdagopvang

Zoals u weet zijn beide instellingen in het hoofdgebouw van De Krabbenkooi te vinden. Zij verzorgen dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar en bieden peuterspeelzaalwerk aan. Ook voor- en naschoolse opvang zit in het pakket. Bent u benieuwd of wilt u gewoon eens een kijkje nemen? Dat kan altijd. Informeert u even in school!

Wweer naar schooleer naar school!

Nu we weer allemaal op dezelfde tijd naar en van school komen, wordt het natuurlijk direct een stuk drukker in de straat. Houdt u weer rekening met overstekende kinderen? En parkeert u de auto misschien een stukje verder maar wel veilig? Alle kinderen zullen u er dankbaar voor zijn!! Ook willen we de school en directe omgeving graag schoon houden en ook hier rekenen we op uw medewerking!

Gouden Ster voor De Krabbenkooi

Basisschool De Krabbenkooi verzorgt voor haar leerlingen tussen de middag het overblijven. Dat is niet zo heel bijzonder want alle scholen hebben hier mee te maken. De Krabbenkooi heeft er voor gekozen dit te doen met ouders van de school waardoor een nauw contact en veel betrokkenheid is gegarandeerd. Om toch te zorgen voor een kwalitatief optimale begeleiding moet veel worden geregeld: een goede organisatie, verantwoord eten en drinken, een prettige sfeer en goed toezicht. Om dit te bereiken hebben alle overblijfkrachten afgelopen jaar een intensieve cursus gevolgd bij een landelijke organisatie. Diverse theoretische uren, praktijkobservaties en evaluatie hoorden hierbij. Aan het eind van het afgelopen schooljaar kwam het bericht dat De Krabbenkooi aan al deze voorwaarden voldoet en om die reden een Gouden Ster krijgt uitgereikt. Uniek omdat De Krabbenkooi hiermee de enige school is in Bergen op Zoom. Dit is gebeurd op woensdag 3 september. Op een feestelijke manier is de Ster overhandigd aan de school en zijn de overblijfouders in het zonnetje gezet voor deze prestatie. Alle leerlingen waren aanwezig bij deze uitreiking en kregen na afloop een gezonde appel.

luizen_logoHoofdluis

Zoals u weet, controleren wij na iedere schoolvakantie alle kinderen op hoofdluis. Dat blijven we ook doen dankzij de inzet van vele betrokken ouders. Wat er wel verandert, is de manier waarop we hiermee omgaan. Tot nu toe was het gebruikelijk dat alle jassen va de kinderen in zgn. luizencapes werden opgehangen. Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat dergelijke luizencapes niet bijdragen aan een snelle oplossing van dit lastige verschijnsel. Ook het advies om thuis alles uit te wassen (beddengoed, knuffels e.d.) wordt tegenwoordig vaak niet meer gegeven.

Kammen, kammen en nog eens kammen is verreweg de beste (en enige) manier om van hoofdluis af te komen. Vanaf nu zult u dus in school niet meer de kleurige luizencapes tegenkomen! Wilt u meer informatie of het standpunt van het RIVM hierin (wat wij nu eigenlijk opvolgen) dan kunt u hier om vragen bij de groepsleerkracht of bij de directie

 

Actueel Nieuws

Nieuws uit Groep 1-2a

Donderdag 29 november, was weer een gezellige dag. Eerst zagen…

Alle kinderen van onze groep hebben een eigen  knuffel  meegenomen…

Vrijdagochtend 9 november was onze groep aan de beurt voor…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 1-2b

Vrijdagochtend, 13 oktober, hielden de kleuters een eng griezelcircuit. In…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 1-2c

Vrijdagochtend, 13 oktober, hielden de kleuters een eng griezelcircuit. In…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 1-2d

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 1-2e

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 3a

De afgelopen weken waren weer gezellig! Zo zijn de rommelpieten…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 3b

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 4b

Het e-mailadres van onze groep is groep4b@krabbenkooi.nl Het e-mailadres waarmee…

Vanochtend (donderdag) hebben we heel hard gewerkt. Dan is het…

Op school doen we niet alleen aan taal en rekenen,…

Dit schooljaar gaan we een nieuwe methode kiezen voor aardrijkskunde,…

Vanochtend hebben we met zijn allen op het schoolplein het…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 4a/5a

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 5b

Hee! Mijn naam is Eveline Radt en ik ben dit…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 5-6

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 6a

Woensdagavond 18 april. Een spannende avond voor leerlingen, ouders, opa's…

Woensdag 10 april 2018 hebben we onze laatste kleine repetitie…

Dit schooljaar zullen op de ABBO scholen volleybalclinics plaats vinden,…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 7b

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 7-8

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 8b

Het thema van de kinderboekenweek was Kom Erbij. In de…

Op woensdag 4 oktober hebben de kinderen van groep 8…

Bekijk alle nieuwtjes

Actueel nieuws

Maandagmorgen 20 augustus hebben alle kinderen van groep 3 t/m…

Nieuwsbrief juni 2018

Voor brede school de Krabbenkooi zijn wij uiterlijk per 01-09-2018…

Donderdagmiddag 22 mei gingen we op de fiets onder een…

Meer nieuws

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief oktober 2018

Nieuwsbrief september 2018

Meer nieuwsbrieven

Verrijkingsklas

Beste ouders/verzorgers, Uw kind neemt dit schooljaar deel aan de…

WERKSTUK UITVINDERS De novembermaand stond in het teken van het…

Tijdens de Kinderboekenweek hebben de kinderen een eigen auteur of…

Bekijk alle nieuwtjes

Peuterspeelzaal

Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar  De GGD West-Brabant heeft in…

Het heeft enige tijd geduurd voordat er weer nieuws van…

Bekijk alle nieuwtjes

Mamaloe

Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar  De GGD West-Brabant heeft in…

KINDEROPVANG MAMALOE BIEDT NU OOK PEUTEROPVANG AAN Sinds 1 januari…

In het hoofdgebouw van basisschool de Krabbenkooi zijn 2 groepen…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 6b

Donderdagmiddag 22 mei gingen we op de fiets onder een…

Woensdag 16 mei zijn we met de groepen 6 naar…

Op vrijdagochtend 20 april hebben we met zijn allen een…

Bekijk alle nieuwtjes