Nieuwsbrief maart


Nieuwsbrief maart 2017

Beste ouders en verzorgers,

In deze nieuwsbrief de volgende items:
– deze maand zijn jarig…          – Sjors Sportief
– rapport groep 3 t/m 7            – woensdag 29 maart groep 1 vrij!
– schoolfotograaf                      – VVN theoretisch verkeersexamen
– MR                                        – inschrijven nieuwe leerlingen
– speelplaats hoofdgebouw       – parkeren
– fruitbeleid                             – nieuws van Mamaloe

Wij feliciteren deze maand:

2-mrt Emily Rens 4b 19-mrt Dani Kools 3a
3-mrt Finn Dietvorst 1/2a 20-mrt Charlotte Hamer 4a/5a
  Floyd Van Gurchom 1/2c   Britt Loopmans 6a
  Xem Richards 4a/5a   Bryan Nuijten 3a
7-mrt Joshua Ugwu 4b   Carmen Schoonen 7b
8-mrt Bart Kwist 8b 21-mrt Yigit Yilmaz 7b
9-mrt Maroua El Bouazzaoui 6a 22-mrt Damián Hermes 4a/5a
Juf Petra 23-mrt Max Hanselman 1/2b
10-mrt Chayenne de Deugd 6a   Marleen Keijzer 7b
12-mrt Yassine Bouimj 1/2b 24-mrt Adela Humble 1/2c
  Alycia Roosendaal 1/2d 25-mrt Cindy Gommers 8b
15-mrt Quinten Hijnen 7a/8a 27-mrt Toon Otten 6a
18-mrt Cas Landa 4a/5a 31-mrt Yassine Amrah 5b
  Ayoube Ourbi 5b   Romy Schuurbiers 1/2d


Stormloop aan inschrijvingen Sjors Sportief Bergen op Zoom

Het sportstimuleringssproject ‘Sjors Sportief’ heeft voor de vakantie een vliegende start gemaakt. Sjors wordt elk jaar weer populairder bij de basisschooljeugd. Binnen een uur waren er al 100 kinderen die zich hadden opgegeven voor hun favoriete activiteit en na een dag inschrijven stond de teller al op 450 inschrijvingen voor de kennismakingsactiviteiten.

Heel veel sporten waren weer erg in trek, vooral de Olympische sporten kregen veel aanmeldingen. Hockey, Paardrijden, Judo, Freerunning, Lasergamen, Bootcamp, Rolschaatsen en Zwemmen waren het populairst!

Kinderen krijgen het advies om de website www.sjorssportief.nl goed in de gaten te houden, want verenigingen bieden in verband met doorslaand succes nieuwe cursussen aan.

Rapport groep 3 t/m 7.
Op woensdag 29 maart krijgen de kinderen van groep 3 t/m 7 hun tweede rapport mee naar huis. De oudergesprekken staan gepland op donderdag 6 april en dinsdag 11 april.

Woensdag 29 maart.
Deze dag zijn alle kinderen uit groep 1 vrij!

Schoolfotograaf.
Op maandag 8 mei komt de schoolfotograaf langs. De foto’s worden dit jaar gemaakt door Foto Koch Schoolfotografie.
Er zullen individuele foto’s en groepsfoto’s worden gemaakt. Binnenkort meer informatie hierover.

VVN theoretisch verkeersexamen groep 7.

Donderdag 6 april staat het VVN theoretisch verkeersexamen voor groep 7 gepland. Alle informatie krijgen de ouders van groep 7 via de groepsleerkracht.

MR.
Graag willen wij ons even voorstellen. Wij zijn de Medezeggenschapsraad (MR) van de Krabbenkooi. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende rol in beleidszaken.

Onze MR bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden.
Namens de ouders zijn dit: Ruud Schuurbiers (voorzitter), Jan Hermes en Ilse Isendoorn (GMR) en namens het team: Monique Gillesse (GMR), Kitty Musters en Marloes Welschot.

We willen u via deze nieuwsbrief kort informeren wat er de afgelopen vergadering besproken is.
1) opening
2) ingekomen post
3) directiemededelingen; consequenties nieuwe cao, stand van zaken schoolplein, inzicht in bovenschoolse taken, afwezigheid collega’s
4) notulen vorige vergadering
5) financiën
6) GMR; verdiepingscursus wordt gepland

Onze volgende vergadering vindt plaats op 13 maart 2017.

Mocht u vragen hebben dan kunt u bij een van de MR leden terecht of een mailtje sturen naar MR@krabbenkooi.nl.

Inschrijven nieuwe leerlingen.
Wij verzoeken ouders en verzorgers van kinderen die dit schooljaar (2016-2017) vier jaar worden hun kindje z.s.m. in te schrijven, zodat we rekening kunnen houden met de grootte van de kleutergroepen in het huidige schooljaar.

Wordt uw kindje in het schooljaar 2017-2018 vier jaar dan kunt u het ook al inschrijven.

Speelplaats hoofdgebouw.
De werkgroep speelplaats is druk bezig met de plannen van het opknappen van de speelplaats op het hoofdgebouw. In het voorjaar zal hiermee gestart worden.

Parkeren.
Denkt U nog even aan het parkeerprobleem rondom De Krabbenkooi? Voor omwonenden blijft er een overlast situatie, dus parkeer uw auto even verder op in de straat, zodat de overlast beperkt wordt.
Let op: de politie is nog steeds bezig met controles. TIP: GRATIS parkeren in de buurt op maar 4 minuten wandelen…… dat kan!! Namelijk in de Scheldelaan en de Maaslaan.

Fruitbeleid:
Graag willen wij ons fruitbeleid onder de aandacht brengen.
Op maandag en dinsdag: fruit, boterham met mager beleg of een gezonde koek, zoals een rijstewafel, een mueslireep, een krentenbol, een plak ontbijtkoek, een evergreen of een sultana.
Op woensdag, donderdag en vrijdag: alleen fruit of groente (dus géén koek, dit wordt terug in de tas gestopt/ mee naar huis gegeven).
De leerkrachten gaan hier vanaf volgende week extra opletten.

Nieuws van Mamaloe:

BSO Zeebonken:
Bij de Zeebonken hebben we altijd hele leuke activiteiten!
Iedere week werken wij met een speelplan: iedere dag wordt er een activiteit aangeboden en deze activiteiten verspringen dan iedere week. Na 5 weken komt er dan weer een nieuw speelplan. Zo komt elke activiteit een keer aan bod zodat elk kind aan alle activiteiten kan deelnemen.
Maar….we houden ook workshops! Vanaf week 11 gaan we, 4 weken lang, met de bovenbouw kinderen bloempotjes beschilderen maar ook onze eigen plantjes en bloemetjes kweken. De kinderen van de bovenbouw kunnen zich hiervoor inschrijven op het inschrijfformulier wat op het prikbord bij de Zeebonken hangt.
Met de onderbouw kinderen gaan we , in 1 les,  paasstukjes maken: inschrijven gaat op dezelfde manier! Na afloop krijgen de kinderen een heus bewijs van deelname! Er kunnen maximaal 8 kinderen aan de workshop deelnemen dus wees op tijd met inschrijven want vol = vol!!

KDV Zeester:
Wij bij de Zeester vinden het heel belangrijk dat kinderen zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Door middel van de VVE methode Piramide kunnen wij dat realiseren. Met het grote activiteitenaanbod van Piramide word elk kind uitgedaagd. Piramide is een totaalprogramma. Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden van het kind. Binnen Piramide werken wij met verschillende soorten thema’s. Gedurende ongeveer 1 maand word er rondom een thema aan kinderen activiteiten aangeboden.
In de weken 10, 11 en 12 zijn wij druk bezig rondom thema KUNST! Tijdens dit thema maken de kinderen spelenderwijs kennis met alles wat te maken heeft met kunst, en in deze weken vooral op het gebied muziek!
 

 

Actueel Nieuws

Nieuws uit Groep 1-2a

Donderdag 29 november, was weer een gezellige dag. Eerst zagen…

Alle kinderen van onze groep hebben een eigen  knuffel  meegenomen…

Vrijdagochtend 9 november was onze groep aan de beurt voor…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 1-2b

Vrijdagochtend, 13 oktober, hielden de kleuters een eng griezelcircuit. In…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 1-2c

Vrijdagochtend, 13 oktober, hielden de kleuters een eng griezelcircuit. In…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 1-2d

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 1-2e

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 3a

De afgelopen weken waren weer gezellig! Zo zijn de rommelpieten…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 3b

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 4b

Het e-mailadres van onze groep is groep4b@krabbenkooi.nl Het e-mailadres waarmee…

Vanochtend (donderdag) hebben we heel hard gewerkt. Dan is het…

Op school doen we niet alleen aan taal en rekenen,…

Dit schooljaar gaan we een nieuwe methode kiezen voor aardrijkskunde,…

Vanochtend hebben we met zijn allen op het schoolplein het…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 4a/5a

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 5b

Hee! Mijn naam is Eveline Radt en ik ben dit…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 5-6

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 6a

Donderdag 21 maart was een spannende dag voor de groepen…

Woensdagavond 18 april. Een spannende avond voor leerlingen, ouders, opa's…

Woensdag 10 april 2018 hebben we onze laatste kleine repetitie…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 7b

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 7-8

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 8b

Het thema van de kinderboekenweek was Kom Erbij. In de…

Op woensdag 4 oktober hebben de kinderen van groep 8…

Bekijk alle nieuwtjes

Actueel nieuws

Donderdag 21 maart was een spannende dag voor de groepen…

Maandagmorgen 20 augustus hebben alle kinderen van groep 3 t/m…

Nieuwsbrief juni 2018

Donderdagmiddag 22 mei gingen we op de fiets onder een…

Meer nieuws

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief oktober 2018

Nieuwsbrief september 2018

Meer nieuwsbrieven

Verrijkingsklas

Beste ouders/verzorgers, Uw kind neemt dit schooljaar deel aan de…

WERKSTUK UITVINDERS De novembermaand stond in het teken van het…

Tijdens de Kinderboekenweek hebben de kinderen een eigen auteur of…

Bekijk alle nieuwtjes

Peuterspeelzaal

Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar  De GGD West-Brabant heeft in…

Het heeft enige tijd geduurd voordat er weer nieuws van…

Bekijk alle nieuwtjes

Mamaloe

Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar  De GGD West-Brabant heeft in…

KINDEROPVANG MAMALOE BIEDT NU OOK PEUTEROPVANG AAN Sinds 1 januari…

In het hoofdgebouw van basisschool de Krabbenkooi zijn 2 groepen…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 6b

Donderdag 21 maart was een spannende dag voor de groepen…

Donderdagmiddag 22 mei gingen we op de fiets onder een…

Woensdag 16 mei zijn we met de groepen 6 naar…

Bekijk alle nieuwtjes