Nieuwsbrief: Peuterspeelzaal De Kreukeltjes wordt Peuteropvang De Kreukeltjes


Nieuwsbrief: Peuterspeelzaal De Kreukeltjes wordt Peuteropvang De Kreukeltjes

Zoals u al in veel media hebt kunnen lezen wordt vanaf 1 januari 2016 geen onderscheid meer gemaakt tussen kinderopvang en peuterspeelzaal. Niet alleen de naam van de peuterspeelzaal veranderd, maar ook de openingstijden worden aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving. Vanaf 1 januari werken wij namelijk op alle dagdelen met een uitloopkwartier na speelzaaltijd. Dit om ouders in de gelegenheid te stellen om nog een vraag te stellen of om even rustig met één van de leidsters een gesprekje te kunnen voeren.

Verder gaat Peuteropvang De Kreukeltjes met ingang van het nieuwe kalenderjaar verder met de opvang van uw peuter op precies dezelfde manier als u van ons gewend bent: wij blijven voor- en vroegschoolse educatie bieden met het programma Puk & Ko, dit om uw peuter zo goed mogelijk voor te bereiden op de basisschool. Puk & Ko sluit prima aan bij de door De Krabbenkooi gebruikte methode Schatkist en samen met de warme overdracht van uw peuter naar de basisschool bent u verzekerd van een doorgaande lijn in opvang en onderwijs.

Ook in het nieuwe kalenderjaar staan dezelfde leidsters voor uw peuter klaar: juf Caroline en juf Tanja, samen met onze lieve vrijwilligsters juf Klara, juf Nadia en juf Farida.

Juf Caroline gaat er in de loop van 2016 met zwangerschapsverlof!

De openingstijden van Peuteropvang De Kreukeltjes zijn:

maandag- tot en met donderdagochtend:

8.45 uur – 9.00 uur                 inloopkwartier

9.00 uur – -11.30                    speelzaaltijd

11.30 uur – 11.45 uur             uitloopkwartier

maandag- en donderdagmiddag:

12.45 uur – 13.00 uur             inloopkwartier

13.00 uur – 15.30 uur             speelzaaltijd

15.30 uur – 15.45 uur             uitloopkwartier

Voor informatie over Peuteropvang De Kreukeltjes kunt u bij ons terecht tijdens de openingstijden op telefoonnummer 06-10669701. U kunt natuurlijk ook altijd een afspraak maken om even te komen kijken! Verder kunt u voor informatie terecht bij de Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom, telefoonnummer 0164-246068.

Inschrijven kunt u via de website van de Stichting (www.peuterspeelzalenboz.nl).

 

Nieuws uit Groep 3a

De afgelopen weken waren weer gezellig! Zo zijn de rommelpieten…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 5-6

Bekijk alle nieuwtjes

Facebook