Nieuwsbrief: Peuterspeelzaal wordt peuteropvang


mamaloe_100De gemeenteraad van Bergen op Zoom heeft besloten dat vanaf 1 januari 2016 aparte peuterspeelzalen en kinderopvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar niet meer bestaan.

Alles heet vanaf dan PEUTEROPVANG!

Een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit alle kinderopvang organisaties en peuterspeelzalen onder regie van de gemeente Bergen op Zoom is afgelopen jaar bezig geweest deze verandering vorm te geven. Hiermee is een eind gekomen aan de (financiële) ongelijkheid tussen de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk.

Een deel van de kosten die u betaalt voor peuteropvang kunt u terug krijgen. Hoeveel u terug kunt krijgen is afhankelijk van uw inkomenssituatie.

Meer informatie hierover kunt u opvragen bij k.o. Mamaloe.

De peuteropvang (2 – 4 jaar) wordt door Mamaloe ook  in basisschool de Krabbenkooi aangeboden.

Alle peuters krijgen middels verschillende thema’s volop activiteiten aangeboden ter stimulering van hun ontwikkeling.

De gemeente Bergen op Zoom stelt voor elke peuter subsidie beschikbaar voor 2 dagdelen van 3 uur per week. Kinderen met een taalachterstand, of die een achterstand dreigen op te lopen en door het consultatiebureau een indicatie krijgen, mogen 4 dagdelen komen.

Voor meer informatie Mamaloe Kinderopvang: 0164 – 682 662 of info@mamaloekinderopvang.nl

 

Nieuws uit Groep 3a

De afgelopen weken waren weer gezellig! Zo zijn de rommelpieten…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 5-6

Bekijk alle nieuwtjes

Facebook