Partners in de regio

Home » Kindcentrum » Partners in de regio

Partners in de regio​​

De ABBO-scholen werken intensief samen met een aantal partners uit de regio om het brede onderwijsaanbod op onze scholen vorm te geven. Met het CKB De Maagd is een leerorkest gestart voor groep 5 en 6. Daarnaast biedt de Gemeente Bergen op Zoom een breed cultuuraanbod waar gebruik van wordt gemaakt.