Klachten


Onze school kent een klachtenregeling. Deze regeling zorgt er voor dat al uw klachten op een serieuze manier worden behandeld. Meestal kunnen problemen al snel door de groepsleerkracht worden opgelost. In een volgend stadium legt u uw klacht bij de directeur. Als dat geen oplossing biedt, komt u terecht bij een door het bestuur benoemde contactpersoon. Die kan u naar een onafhankelijke klachtencommissie verwijzen. Deze commissie handelt uw klacht volgens een bepaalde procedure af.
De klachtenregeling ligt op school ter inzage.

klachtenBent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht dan kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie behandelt klachten die niet op schoolniveau zijn opgelost. Het reglement m.b.t. deze procedure is op school beschikbaar.

Regeling ongewenste intimiteiten”
Op verzoek van de onderwijsinspectie en het schoolbestuur hebben alle scholen een regeling opgesteld. De regeling op onze school omvat onder meer een definitie van het begrip, een aantal gedragsregels en een procedure als er een klacht ligt.

Omdat wij vinden dat de school een plaats is waar kinderen zich veilig moeten voelen houden wij ons aan de gedragscode ter voorkoming van ongewenste intimiteiten.

In geval van klachten kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Vindt u dat uw klacht op het gebied van “ongewenste intimiteiten niet naar behoren wordt afgehandeld dan kunt u terecht bij de Rijksinspectie. Deze heeft voor dit soort gevallen een speciale vertrouwensinspecteur aangesteld.

Bij onze school zijn de volgende personen betrokken bij behandelen van een klacht:

Interne contactpersonen:
tel. 0164-210727:
U vraagt dan naar  Ted Staats of Monique Gillesse

Externe contactpersonen:

Onderwijsinspectie – klachten Wat kan de onderwijsinspectie voor u beteken bij klachten

Facebook