Klachten


Onze school kent een klachtenregeling. Deze regeling zorgt er voor dat al uw klachten op een serieuze manier worden behandeld. Meestal kunnen problemen al snel door de groepsleerkracht worden opgelost. In een volgend stadium legt u uw klacht bij de directeur. Als dat geen oplossing biedt, komt u terecht bij een door het bestuur benoemde contactpersoon. Die kan u naar een onafhankelijke klachtencommissie verwijzen. Deze commissie handelt uw klacht volgens een bepaalde procedure af.
De klachtenregeling ligt op school ter inzage.

klachtenBent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht dan kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie behandelt klachten die niet op schoolniveau zijn opgelost. Het reglement m.b.t. deze procedure is op school beschikbaar.

Regeling ongewenste intimiteiten”
Op verzoek van de onderwijsinspectie en het schoolbestuur hebben alle scholen een regeling opgesteld. De regeling op onze school omvat onder meer een definitie van het begrip, een aantal gedragsregels en een procedure als er een klacht ligt.

Omdat wij vinden dat de school een plaats is waar kinderen zich veilig moeten voelen houden wij ons aan de gedragscode ter voorkoming van ongewenste intimiteiten.

In geval van klachten kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Vindt u dat uw klacht op het gebied van “ongewenste intimiteiten niet naar behoren wordt afgehandeld dan kunt u terecht bij de Rijksinspectie. Deze heeft voor dit soort gevallen een speciale vertrouwensinspecteur aangesteld.

Bij onze school zijn de volgende personen betrokken bij behandelen van een klacht:

Interne contactpersonen:
tel. 0164-210727:
U vraagt dan naar  Ted Staats of Monique Gillesse

Externe contactpersonen:

Onderwijsinspectie – klachten Wat kan de onderwijsinspectie voor u beteken bij klachten

Actueel Nieuws

Nieuws uit Groep 1-2a

Donderdag 29 november, was weer een gezellige dag. Eerst zagen…

Alle kinderen van onze groep hebben een eigen  knuffel  meegenomen…

Vrijdagochtend 9 november was onze groep aan de beurt voor…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 1-2b

Vrijdagochtend, 13 oktober, hielden de kleuters een eng griezelcircuit. In…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 1-2c

Vrijdagochtend, 13 oktober, hielden de kleuters een eng griezelcircuit. In…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 1-2d

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 1-2e

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 3a

De afgelopen weken waren weer gezellig! Zo zijn de rommelpieten…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 3b

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 4b

Het e-mailadres van onze groep is groep4b@krabbenkooi.nl Het e-mailadres waarmee…

Vanochtend (donderdag) hebben we heel hard gewerkt. Dan is het…

Op school doen we niet alleen aan taal en rekenen,…

Dit schooljaar gaan we een nieuwe methode kiezen voor aardrijkskunde,…

Vanochtend hebben we met zijn allen op het schoolplein het…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 4a/5a

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 5b

Hee! Mijn naam is Eveline Radt en ik ben dit…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 5-6

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 6a

Woensdagavond 18 april. Een spannende avond voor leerlingen, ouders, opa's…

Woensdag 10 april 2018 hebben we onze laatste kleine repetitie…

Dit schooljaar zullen op de ABBO scholen volleybalclinics plaats vinden,…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 7b

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 7-8

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 8b

Het thema van de kinderboekenweek was Kom Erbij. In de…

Op woensdag 4 oktober hebben de kinderen van groep 8…

Bekijk alle nieuwtjes

Actueel nieuws

Maandagmorgen 20 augustus hebben alle kinderen van groep 3 t/m…

Nieuwsbrief juni 2018

Voor brede school de Krabbenkooi zijn wij uiterlijk per 01-09-2018…

Donderdagmiddag 22 mei gingen we op de fiets onder een…

Meer nieuws

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief oktober 2018

Nieuwsbrief september 2018

Meer nieuwsbrieven

Verrijkingsklas

Beste ouders/verzorgers, Uw kind neemt dit schooljaar deel aan de…

WERKSTUK UITVINDERS De novembermaand stond in het teken van het…

Tijdens de Kinderboekenweek hebben de kinderen een eigen auteur of…

Bekijk alle nieuwtjes

Peuterspeelzaal

Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar  De GGD West-Brabant heeft in…

Het heeft enige tijd geduurd voordat er weer nieuws van…

Bekijk alle nieuwtjes

Mamaloe

Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar  De GGD West-Brabant heeft in…

KINDEROPVANG MAMALOE BIEDT NU OOK PEUTEROPVANG AAN Sinds 1 januari…

In het hoofdgebouw van basisschool de Krabbenkooi zijn 2 groepen…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 6b

Donderdagmiddag 22 mei gingen we op de fiets onder een…

Woensdag 16 mei zijn we met de groepen 6 naar…

Op vrijdagochtend 20 april hebben we met zijn allen een…

Bekijk alle nieuwtjes