Medezeggenschapsraad


De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) regelt de inspraak voor allen die direct bij het onderwijs betrokken zijn, in ons geval ouders/verzorgers en personeelsleden van de Krabbenkooi. Deze geledingen vormen samen de Medezeggenschapsraad, kortweg MR.

De MR is het overlegorgaan tussen het schoolbestuur en de school. De bevoegdheden van de MR zijn uitgewerkt in het MR-reglement, welke op school ter inzage ligt. De MR heeft instemmings- en adviesrecht m.b.t. alle belangrijke beleidszaken t.a.v. de school, zowel organisatorisch als onderwijskundig. Verder geeft de MR advies over zaken, die zij belangrijk vindt voor de school.

Elke school die deel uitmaakt van de Stichting A.B.B.O. heeft een eigen MR. Uit elke MR zijn 2 leden (1 ouder/verzorger en 1 teamlid) afgevaardigd in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Deze raad vormt de schakel tussen de MR en het bestuur. Het bestuur vraagt de GMR om advies of instemming voor zaken die een bovenschools (algemeen geldend voor alle vijf de scholen) karakter hebben.

 

Samenstelling MR 2018-2019:

De MR bestaat uit 3 leden van het team en 3 ouders/verzorgers. Zij hebben allen zitting voor een periode van 3 jaar, waarna er verkiezingen volgen. Daarbij kan ieder personeelslid en iedere ouder zich her(ver)kiesbaar stellen.

 

De huidige MR bestaat uit de volgende leden:

Namens de ouders:

 • Menno Windsma (voorzitter)
 • Ruud Schuurbiers
 • Ilse Isendoorn
 • Elvira Adriaansen

Namens het team:

 • Kitty Musters (penningmeester)
 • Monique Gillesse (GMR)
 • Marloes Welschot (secretaris)

 

Contact:

Heeft u een vraag? Een opmerking? Wilt u iets besproken hebben tijdens de MR vergadering? Of wilt u meer informatie over de MR van de Krabbenkooi? U kunt ons mailen via mr@krabbenkooi.nl We nemen uw reactie in de eerst volgende vergadering mee en daarna ontvangt u een reactie. Het kan dus soms enige tijd duren. Mocht het dringend zijn, neem dan liever even persoonlijk contact op met één van de MR-leden.

Vergaderingen:

Dit schooljaar wordt er vergaderd op de volgende data:

 • Maandag 1 oktober 2018
 • Woensdag 28 november 2018
 • Maandag 17 december 2018
 • Dinsdag 5 februari 2019
 • Donderdag 21 maart 2019
 • Dinsdag 14 mei 2019
 • Woensdag 12 juni 2019

 
De vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn in openbaar. Als u een MR-vergadering wilt bijwonen, meldt u zich dan vooraf aan via mr@krabbenkooi.nl

Let wel: de MR behandelt geen individuele klachten. Hiervoor bestaat een zogenaamde klachtenregeling. Alle informatie hierover vindt u terug in de schoolgids.

 

Actueel Nieuws

Nieuws uit Groep 1-2a

Donderdag 29 november, was weer een gezellige dag. Eerst zagen…

Alle kinderen van onze groep hebben een eigen  knuffel  meegenomen…

Vrijdagochtend 9 november was onze groep aan de beurt voor…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 1-2b

Vrijdagochtend, 13 oktober, hielden de kleuters een eng griezelcircuit. In…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 1-2c

Vrijdagochtend, 13 oktober, hielden de kleuters een eng griezelcircuit. In…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 1-2d

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 1-2e

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 3a

De afgelopen weken waren weer gezellig! Zo zijn de rommelpieten…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 3b

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 4b

Het e-mailadres van onze groep is groep4b@krabbenkooi.nl Het e-mailadres waarmee…

Vanochtend (donderdag) hebben we heel hard gewerkt. Dan is het…

Op school doen we niet alleen aan taal en rekenen,…

Dit schooljaar gaan we een nieuwe methode kiezen voor aardrijkskunde,…

Vanochtend hebben we met zijn allen op het schoolplein het…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 4a/5a

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 5b

Hee! Mijn naam is Eveline Radt en ik ben dit…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 5-6

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 6a

Donderdag 21 maart was een spannende dag voor de groepen…

Woensdagavond 18 april. Een spannende avond voor leerlingen, ouders, opa's…

Woensdag 10 april 2018 hebben we onze laatste kleine repetitie…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 7b

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 7-8

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 8b

Het thema van de kinderboekenweek was Kom Erbij. In de…

Op woensdag 4 oktober hebben de kinderen van groep 8…

Bekijk alle nieuwtjes

Actueel nieuws

Donderdag 21 maart was een spannende dag voor de groepen…

Maandagmorgen 20 augustus hebben alle kinderen van groep 3 t/m…

Nieuwsbrief juni 2018

Donderdagmiddag 22 mei gingen we op de fiets onder een…

Meer nieuws

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief oktober 2018

Nieuwsbrief september 2018

Meer nieuwsbrieven

Verrijkingsklas

Beste ouders/verzorgers, Uw kind neemt dit schooljaar deel aan de…

WERKSTUK UITVINDERS De novembermaand stond in het teken van het…

Tijdens de Kinderboekenweek hebben de kinderen een eigen auteur of…

Bekijk alle nieuwtjes

Peuterspeelzaal

Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar  De GGD West-Brabant heeft in…

Het heeft enige tijd geduurd voordat er weer nieuws van…

Bekijk alle nieuwtjes

Mamaloe

Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar  De GGD West-Brabant heeft in…

KINDEROPVANG MAMALOE BIEDT NU OOK PEUTEROPVANG AAN Sinds 1 januari…

In het hoofdgebouw van basisschool de Krabbenkooi zijn 2 groepen…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 6b

Donderdag 21 maart was een spannende dag voor de groepen…

Donderdagmiddag 22 mei gingen we op de fiets onder een…

Woensdag 16 mei zijn we met de groepen 6 naar…

Bekijk alle nieuwtjes