Missie en visie


De missie van ABBO

De scholen van ABBO kennen elk hun eigen onderwijsconcept. Met toekomstgericht, creatief en vernieuwend onderwijs haalt elke school het meest bijzondere naar boven in ieder kind. Er is aandacht voor samenwerken, zelfstandig leren, onderzoek vaardigheden en het stimuleren van eigen initiatief.

De Missie van ABBO is: ‘Laat uw kind bijzonder zijn’
Bij deze missie horen ook vijf kernwaarden:

  1. Open
  2. Eigen
  3. Samenwerken
  4. Verantwoordelijk
  5. Innovatief

 

De missie van De Krabbenkooi

‘Een fijne schooltijd maak je samen’

Respect, aandacht en betrokkenheid zijn de waarden van De Krabbenkooi.
Leerlingen, ouders en teamleden hebben respect voor elkaar en voor de omgeving. Iedereen wordt in zijn/haar waarde gelaten.

Elk kind verdient de aandacht die hij/zij nodig heeft. Het team zorgt er voor dat de leerling het onderwijs krijgt dat hij/zij nodig heeft. Ouders worden hier in meegenomen waardoor zij de ontwikkeling van hun kind kunnen volgen en ondersteunen.

Een kind ontwikkelt zich wanneer er betrokkenheid is. Samen met de leerkracht wordt er gekeken wat belangrijk is om tot een optimale ontwikkeling van uw kind te komen.

De samenwerking met ouders is een essentieel onderdeel om de missie van De Krabbenkooi tot stand te kunnen laten komen. Deze samenwerking vindt plaats op individueel niveau, klassenniveau en schoolniveau. Zonder ouders kunnen wij deze missie niet laten slagen.

De Krabbenkooi is sinds 2014 een gecertificeerde KiVa school. KiVa is het Finse woord voor leuk of fijn en het betekent tevens ‘leuke school’. KiVa is een schoolbrede aanpak waarbij gewerkt wordt aan het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. Er zijn interventies op schoolniveau, klassenniveau en individueel niveau.

Op De Krabbenkooi is er naast het reguliere onderwijsprogramma veel aandacht voor cultuuronderwijs en creatieve ontwikkeling. Er is een samenwerking met het Centrum voor de Kunsten Bergen op Zoom (CKB) waar onder andere het Leerorkest uit voort komt. Er worden activiteiten gedaan vanuit het aanbod van Stichting Kunst en Cultuur Educatie (KCE) en er wordt gebruik gemaakt van de vele (historische) locaties in de binnenstad zoals o.a. het Markiezenhof en stadspark ‘kijk in de pot’.

 

De visie van De Krabbenkooi

De Krabbenkooi is de Bergse binnenstadsschool die leerlingen d.m.v. talentontwikkeling en spelend leren optimaal wil laten ontwikkelen. Het toepassen van 21 eeuwse vaardigheden zal een uitnodigende bijdrage leveren aan de voorbereidingen op de toekomst van onze leerlingen. Samen met ouders wil het team voor een veilig en uitdagend schoolklimaat zorgen.

 

Facebook