Missie en visie


De missie van ABBO

De scholen van ABBO kennen elk hun eigen onderwijsconcept. Met toekomstgericht, creatief en vernieuwend onderwijs haalt elke school het meest bijzondere naar boven in ieder kind. Er is aandacht voor samenwerken, zelfstandig leren, onderzoek vaardigheden en het stimuleren van eigen initiatief.

De Missie van ABBO is: ‘Laat uw kind bijzonder zijn’
Bij deze missie horen ook vijf kernwaarden:

  1. Open
  2. Eigen
  3. Samenwerken
  4. Verantwoordelijk
  5. Innovatief

 

De missie van De Krabbenkooi

‘Een fijne schooltijd maak je samen’

Respect, aandacht en betrokkenheid zijn de waarden van De Krabbenkooi.
Leerlingen, ouders en teamleden hebben respect voor elkaar en voor de omgeving. Iedereen wordt in zijn/haar waarde gelaten.

Elk kind verdient de aandacht die hij/zij nodig heeft. Het team zorgt er voor dat de leerling het onderwijs krijgt dat hij/zij nodig heeft. Ouders worden hier in meegenomen waardoor zij de ontwikkeling van hun kind kunnen volgen en ondersteunen.

Een kind ontwikkelt zich wanneer er betrokkenheid is. Samen met de leerkracht wordt er gekeken wat belangrijk is om tot een optimale ontwikkeling van uw kind te komen.

De samenwerking met ouders is een essentieel onderdeel om de missie van De Krabbenkooi tot stand te kunnen laten komen. Deze samenwerking vindt plaats op individueel niveau, klassenniveau en schoolniveau. Zonder ouders kunnen wij deze missie niet laten slagen.

De Krabbenkooi is sinds 2014 een gecertificeerde KiVa school. KiVa is het Finse woord voor leuk of fijn en het betekent tevens ‘leuke school’. KiVa is een schoolbrede aanpak waarbij gewerkt wordt aan het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. Er zijn interventies op schoolniveau, klassenniveau en individueel niveau.

Op De Krabbenkooi is er naast het reguliere onderwijsprogramma veel aandacht voor cultuuronderwijs en creatieve ontwikkeling. Er is een samenwerking met het Centrum voor de Kunsten Bergen op Zoom (CKB) waar onder andere het Leerorkest uit voort komt. Er worden activiteiten gedaan vanuit het aanbod van Stichting Kunst en Cultuur Educatie (KCE) en er wordt gebruik gemaakt van de vele (historische) locaties in de binnenstad zoals o.a. het Markiezenhof en stadspark ‘kijk in de pot’.

 

De visie van De Krabbenkooi

De Krabbenkooi is de Bergse binnenstadsschool die leerlingen d.m.v. talentontwikkeling en spelend leren optimaal wil laten ontwikkelen. Het toepassen van 21 eeuwse vaardigheden zal een uitnodigende bijdrage leveren aan de voorbereidingen op de toekomst van onze leerlingen. Samen met ouders wil het team voor een veilig en uitdagend schoolklimaat zorgen.

 

Actueel Nieuws

Nieuws uit Groep 1-2a

Donderdag 29 november, was weer een gezellige dag. Eerst zagen…

Alle kinderen van onze groep hebben een eigen  knuffel  meegenomen…

Vrijdagochtend 9 november was onze groep aan de beurt voor…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 1-2b

Vrijdagochtend, 13 oktober, hielden de kleuters een eng griezelcircuit. In…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 1-2c

Vrijdagochtend, 13 oktober, hielden de kleuters een eng griezelcircuit. In…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 1-2d

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 1-2e

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 3a

De afgelopen weken waren weer gezellig! Zo zijn de rommelpieten…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 3b

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 4b

Het e-mailadres van onze groep is groep4b@krabbenkooi.nl Het e-mailadres waarmee…

Vanochtend (donderdag) hebben we heel hard gewerkt. Dan is het…

Op school doen we niet alleen aan taal en rekenen,…

Dit schooljaar gaan we een nieuwe methode kiezen voor aardrijkskunde,…

Vanochtend hebben we met zijn allen op het schoolplein het…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 4a/5a

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 5b

Hee! Mijn naam is Eveline Radt en ik ben dit…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 5-6

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 6a

Donderdag 21 maart was een spannende dag voor de groepen…

Woensdagavond 18 april. Een spannende avond voor leerlingen, ouders, opa's…

Woensdag 10 april 2018 hebben we onze laatste kleine repetitie…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 7b

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 7-8

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 8b

Het thema van de kinderboekenweek was Kom Erbij. In de…

Op woensdag 4 oktober hebben de kinderen van groep 8…

Bekijk alle nieuwtjes

Actueel nieuws

Donderdag 21 maart was een spannende dag voor de groepen…

Maandagmorgen 20 augustus hebben alle kinderen van groep 3 t/m…

Nieuwsbrief juni 2018

Donderdagmiddag 22 mei gingen we op de fiets onder een…

Meer nieuws

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief oktober 2018

Nieuwsbrief september 2018

Meer nieuwsbrieven

Verrijkingsklas

Beste ouders/verzorgers, Uw kind neemt dit schooljaar deel aan de…

WERKSTUK UITVINDERS De novembermaand stond in het teken van het…

Tijdens de Kinderboekenweek hebben de kinderen een eigen auteur of…

Bekijk alle nieuwtjes

Peuterspeelzaal

Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar  De GGD West-Brabant heeft in…

Het heeft enige tijd geduurd voordat er weer nieuws van…

Bekijk alle nieuwtjes

Mamaloe

Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar  De GGD West-Brabant heeft in…

KINDEROPVANG MAMALOE BIEDT NU OOK PEUTEROPVANG AAN Sinds 1 januari…

In het hoofdgebouw van basisschool de Krabbenkooi zijn 2 groepen…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 6b

Donderdag 21 maart was een spannende dag voor de groepen…

Donderdagmiddag 22 mei gingen we op de fiets onder een…

Woensdag 16 mei zijn we met de groepen 6 naar…

Bekijk alle nieuwtjes