Nieuwsbrief september 2017


Beste ouders en verzorgers,

Hierbij sturen wij u de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. In deze nieuwsbrief aandacht voor het volgende:

 • Wij feliciteren in de maand september…
 • Praktische informatie.
 • Aanwezigheid directie, intern begeleider en management assistent.
 • Kennismakingsgesprekken groep 3 t/m 8.
 • Vrijwillige ouderbijdrage 2017 – 2018.
 • Studiedag 13 september a.s.
 • Woensdag 27 september groep 1 vrij!
 • Onze school is gezond!
 • Bomen op het schoolplein.
 • Wijziging telefoonnummers en/of mailadressen.
 • Peuterspeelzaal De Kreukeltjes.
 • Kinderopvang Mamaloe.
 • Sint op school.

Wij feliciteren in de maand september:

02-sep Ihsan Karakurt 4B 22-sep Tugra Coskan 1/2A
07-sep Rayan Ben Seddik 1/2B   Meneer Jac  
  Arijana Borremans 4A/5A 23-sep Ben Hagenaars 6B
Noëlle van Nispen 1/2A   Sofie Verhagen 4A/5A
09-sep Finn Franken 4B 24-sep Yasemin Karakurt 7A
  Mees Franken 4A/5A   Juf Eveline  
  Mirthe Gladdines 8B 25-sep Roel Simons 1/2C
11-sep Juf Brechje 26-sep Jonas Isendoorn 3B
13-sep Jayden Vos 3B   Jeremy Marques 8B
15-sep Barry de Weert 1/2B   Hannalore Stolwerk 6A/8A
  Bente van Est 4A/5A 27-sep Fleur van Rhijn 1/2C
16-sep Mette de Groot 8B 28-sep Kyara Roosendaal 5B
19-sep Irem Öztürk 7A 30-sep Aysima Coskan 6B
20-sep Wasim Aïthamou 4A/5A   Juf Renate  
21-sep Bjorn Dietvorst 8B      

Praktische informatie.

In de eerste schoolweek hebben alle oudste kinderen van het gezin de schoolkalender meegekregen. Hierin staan de belangrijkste schooldata en informatie aangegeven.

De schoolgids is vanaf dit jaar enkel digitaal beschikbaar. Deze staat op onze website: www.krabbenkooi.nl

Hieronder nog even een aantal belangrijke afspraken:

 • Inloop voor groep 1/2:
  Om 08:25 uur gaat de voordeur open en kunnen de ouders de kinderen in de klas brengen. Om 08:35 uur gaat er een zoemer. Dit is een teken voor de leerkrachten om met de les te beginnen en voor ouders dat zij de school verlaten. In de middag gaat de voordeur open om 12:55 uur en kunnen de ouders de kinderen brengen tot aan de deur van het klaslokaal. De ouders gaan dan niet meer de klas in.
 • Inloop voor groep 3 t/m 8: Om 08:20 uur gaat de eerste zoemer, de kinderen mogen dan naar de klas lopen. U bent van harte welkom om mee te komen. Om 08:30 uur gaat de tweede zoemer, de leerkracht gaat dan beginnen met de les. Ook in de middag kunnen de kinderen voor schooltijd, om 12:50 uur, al naar hun klas gaan. Om 13:00 uur gaat de zoemer en start de leerkracht met de les. In de middag is er geen inloop voor de ouders. Voor uitgebreide gesprekken is tijdens de inloop natuurlijk geen ruimte; de leerkracht is er dan in eerste plaats voor uw kind. U kunt voor een uitgebreid gesprek altijd een afspraak maken met de leerkracht. Deze vinden na schooltijd plaats.
 • Bij ziekte van uw kind graag vóór 08:20 uur bellen naar school (0164-210727). U dient altijd zelf te bellen naar school, mailtjes zijn hiervoor niet geschikt.
 • Houdt u er rekening mee dat leerkrachten niet direct op mails kunnen reageren na 17:00 uur en op vrije dagen.

Aanwezigheid directie, intern begeleider, management assistent
Directeur: Erik te Loo
Aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Plaatsvervangend directeur: Lucy Derks
Aanwezig op: dinsdag en woensdag (oneven weken).

Intern begeleider groep 1 t/m 8: Wim Bastiaanse
Aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmiddag.

Management assistent: Marian van de Graaf
Aanwezig op: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Kennismakingsgesprekken groep 3 t/m 8

De ouders van de groepen 3 t/m 8 hebben vorige week een uitnodiging ontvangen voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht van hun zoon/dochter. Voor ons een mooi alternatief voor de informatie-avond die we andere jaren hielden. Op deze manier hopen wij op een nog betere en gerichtere communicatie tussen u als ouders en onze leerkrachten, waarbij het denken in het belang van elk kind bovenaan staat.

Vrijwillige ouderbijdrage 2017 – 2018

Tijdens de kennismakingsgesprekken zullen de ouders van de groepen 3 t/m 8 de brief meekrijgen in verband met de vrijwillige ouderbijdrage. Deze brief wordt meegegeven door de leerkracht van het oudste kind. Ouders die onverhoopt niet aanwezig zijn alsmede de kleuterouders (die geen oudere kinderen op school hebben) zullen de brief op een ander moment van de leerkracht ontvangen. Wij hopen uiteraard van harte uw bijdrage tegemoet te mogen zien !

Studiedag 13 september.
Op woensdag 13 september a.s. hebben wij een studiedag op school. Dit betekent dat alle kinderen deze dag vrij zijn!

Groep 1 vrij !

Op woensdag 27 september zijn alle kinderen van groep 1 vrij!

Onze school is gezond!

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve, gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen & Sport. Wij richten ons hierbij op de volgende pijlers:

– Gezondheidseducatie

 • Fysieke en sociale omgeving
 • Signaleren
 • Beleid

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Fruitbeleid;
De MR heeft vorig schooljaar het team gevraagd om mee te denken over het fruitbeleid van de school. Team en MR willen graag vanaf dit schooljaar alle dagen fruit en/of groente-rauwkost tijdens de ochtendpauze. We zijn hier intussen mee gestart.

Overblijven.
Ook de overblijf is weer begonnen!
Wij bedanken de ouders die de betaling voor nieuwe strippenkaarten en blokken reeds hebben gedaan. De ouders die hier nog niet aan zijn toegekomen, vragen wij dit op korte termijn te doen, zodat er geen achterstanden ontstaan.

Blok 1 loopt van 28-8 tot en met 22-9. Het overzicht van de overige blokken, kunt u terugvinden in de schoolkalender. De ouders die blok 1 t/m 5  blok 1 t/m 10 in 1x betalen, vragen wij ook dit zo spoedig mogelijk te doen.

De ouders die strippenkaarten afnemen, vragen wij dit tijdens het schooljaar tijdig te doen, zodat wij de strippen ook daadwerkelijk kunnen afstrepen.

Dit voorkomt ook dat we u herinneringsmails moeten sturen.

De tarieven zijn hetzelfde als vorig jaar en kunt u terugvinden in de schoolkalender en op de website.

Bomen op het schoolplein.

Op het schoolplein bij het hoofdgebouw zijn aan het eind van de zomervakantie 10 mooie leibomen geplant, 4 in de ene hoek, 6 aan de kant van Mamaloe. Wat ziet het plein er meteen een stuk warmer en groener uit. De kinderen van de bovenbouw helpen goed mee de bomen een goede start te geven en hebben al enorm geholpen met het sjouwen van emmers water, hetgeen vooral net na het planten heel belangrijk is. Neemt u gerust een kijkje als u uw zoon/dochter op school brengt of van school haalt om de bomen te bewonderen.

Wijziging van telefoonnummers en/of mailadressen.

Het is van groot belang dat wij beschikken over uw juiste telefoonnummers en mailadressen. Enerzijds omdat we u zo goed mogelijk willen informeren en anderzijds omdat het heel belangrijk is dat we u kunnen bereiken als het nodig is. Omdat nummers nogal eens wijzigen, vragen wij u op dit moment ook altijd even aan ons te denken en het direct door te geven, zodat wij het kunnen aanpassen in ons leerlingadministratie-systeem. Zo kunnen we u ten allen tijde bereiken en mist u geen belangrijke schoolmails.

Bij wijzigingen kunt u even binnenlopen bij de administratie en het doorgeven aan Marian van de Graaf (aanwezig van dinsdag t/m vrijdag) of via de mail : marian.graaf@krabbenkooi.nl

Peuterspeelzaal De Kreukeltjes.

Na een heerlijke zomervakantie zijn we ook bij Peuterspeelzaal De Kreukeltjes weer begonnen aan een nieuw schooljaar. En omdat we veel nieuwe peutertjes hebben, zijn we gestart met het thema ‘Welkom’. We heten dan ook onze nieuwe peutertjes en hun ouders van harte welkom.

Omdat alles nieuw en spannend is gaan we samen met Puk kijken hoe alles gaat bij de Kreukeltjes. Waar hang je je jas, waar zet je je tas en waar kun je allemaal mee spelen ?

Maar we hebben niet alleen nieuwe peutertjes maar ook twee nieuwe juffen!! Welkom juf Ellen en juf Nicole.

Helaas was het de laatste week voor juf Mariëlle, zij heeft een nieuwe baan dus heeft bij ons afscheid genomen. We wensen haar natuurlijk veel succes.

We hebben er veel zin in!

Groetjes,

Team De Kreukeltjes

Nieuws van Mamaloe.

Zeester

De zomervakantie is weer voorbij en wij hebben er weer volop zin in!
Wij zijn gestart met thema Welkom. De meeste kinderen moeten toch weer even wennen na de vakantie!
Met thema Welkom laten we weer zien aan de kinderen maar ook aan de papa’s en mama’s wat er allemaal op onze groep gebeurd en wat ons dagritme is.

We zingen altijd het goedemorgen liedje en zo leren wij alle namen van de kinderen en juffen.

Ook leren wij opruimen door middel van het opruimliedje. Dit is natuurlijk niet het enige!

Wat is het toch weer super gezellig!

Binnenkort starten wij alweer met een ander thema.

Het komende thema wordt ‘Wonen’. Er zijn weer allemaal leuke activiteiten en knutselwerkjes in en rondom het thema in de planning.

Nog even afwachten en dan mogen we gaan starten! We hebben er zin in! 

Zeebonken

Bij de Zeebonken is de vakantie ook weer voorbij.

We hebben allemaal een leuke vakantie gehad en de kinderen die in de vakantie bij de Zeebonken kwamen spelen hebben zich beziggehouden met het thema Ik hou van Holland.

In het nieuwe schooljaar gaan we natuurlijk ook weer allerlei leuke activiteiten doen.

Iedere week hangt ons speelplan op het prikbord in de gang en staat het op Facebook.

We hebben onder andere de volgende activiteiten voor de komende weken;

Kegelhandbal, knikkerrace, een proefspel en een boekenlegger maken.

In het najaar beginnen onze workshops weer maar daarover later meer!

Sint op school.

Zojuist bereikte ons het goede nieuws dat de Sint ook dit jaar onze school weer zal bezoeken en wel op maandag 4 december a.s. Een datum om alvast snel in uw agenda te noteren !

Hiermee beëindigen wij de (lange) eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op donderdag 5 oktober a.s..

Met vriendelijke groet,

Team De Krabbenkooi


Actueel Nieuws

Nieuws uit Groep 3a

De afgelopen weken waren weer gezellig! Zo zijn de rommelpieten…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 5-6

Bekijk alle nieuwtjes

Facebook