Organisatie


Onze kinderen zijn over twee locaties verdeeld, te weten:

  • Locatie Coehoornstraat  (groep 3-8 / PSZ / kinderopvang Mamaloe)
  • Locatie Zuidsingel (1-2)

Wij verdelen de kinderen in drie bouwen:

  • Onderbouw, groepen 1 en 2
  • Middenbouw, groepen 3 , 4 en 5
  • Bovenbouw, groepen 6, 7 en 8

Groep 1-2

In de kleutergroepen zitten kinderen met de leeftijd van 4 t/m 6 jaar gecombineerd. In de kleutergroepen leren de kinderen spelenderwijs. Hier wordt de basis gelegd voor het leren vanaf groep 3. De belangrijkste pijlers zijn: sociale – emotionele ontwikkeling / voorbereidend lezen, rekenen en schrijven / werkhouding en concentratie / motoriek.

Groep 3-8

Voor de kinderen in de groepen 3 t/m 8 proberen wij enkelvoudige groepen samen te stellen. Dit lukt niet altijd gezien het aantal jaargenoten in een groep. In zo’n geval zullen we een combinatiegroep samenstellen. De ouders worden uiteraard hierbij vooraf geïnformeerd. De kinderen leren lezen, rekenen en schrijven met aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling. Vanaf groep 5 komen daar de zaakvakken bij.

Wij werken met het directe instructiemodel waardoor ons onderwijsaanbod zoveel mogelijk aansluit op de onderwijsbehoeftes, talenten en capaciteiten van de kinderen.

Leerkrachten

Alle leerkrachten van het team zijn groepsleraar. Behalve van de eigen leerkracht kan uw kind ook les krijgen van een stagiair(e) of een Leraar In Opleiding(LIO). Een LIO is een laatstejaars stagiair(e), die voor een lange aaneengesloten periode de groep van de leerkracht overneemt.

Ieder jaar geven wij studenten van de P.A.B.O. (Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs), leerlingen van het Scalda Goes en Kellebeek College (opleiding SPW/klassenassistent/onderwijsassistent), leerlingen van het CIOS Goes (sportopleiding) en van de opleiding Padagogiek de gelegenheid bij ons praktijkervaring op te doen. De periode waarin en in welke groepen de stagiaires komen, wordt jaarlijks in onderling overleg binnen het team bepaald.

Actueel Nieuws

Nieuws uit Groep 1-2a

Donderdag 29 november, was weer een gezellige dag. Eerst zagen…

Alle kinderen van onze groep hebben een eigen  knuffel  meegenomen…

Vrijdagochtend 9 november was onze groep aan de beurt voor…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 1-2b

Vrijdagochtend, 13 oktober, hielden de kleuters een eng griezelcircuit. In…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 1-2c

Vrijdagochtend, 13 oktober, hielden de kleuters een eng griezelcircuit. In…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 1-2d

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 1-2e

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 3a

De afgelopen weken waren weer gezellig! Zo zijn de rommelpieten…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 3b

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 4b

Het e-mailadres van onze groep is groep4b@krabbenkooi.nl Het e-mailadres waarmee…

Vanochtend (donderdag) hebben we heel hard gewerkt. Dan is het…

Op school doen we niet alleen aan taal en rekenen,…

Dit schooljaar gaan we een nieuwe methode kiezen voor aardrijkskunde,…

Vanochtend hebben we met zijn allen op het schoolplein het…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 4a/5a

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 5b

Hee! Mijn naam is Eveline Radt en ik ben dit…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 5-6

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 6a

Donderdag 21 maart was een spannende dag voor de groepen…

Woensdagavond 18 april. Een spannende avond voor leerlingen, ouders, opa's…

Woensdag 10 april 2018 hebben we onze laatste kleine repetitie…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 7b

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 7-8

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 8b

Het thema van de kinderboekenweek was Kom Erbij. In de…

Op woensdag 4 oktober hebben de kinderen van groep 8…

Bekijk alle nieuwtjes

Actueel nieuws

Donderdag 21 maart was een spannende dag voor de groepen…

Maandagmorgen 20 augustus hebben alle kinderen van groep 3 t/m…

Nieuwsbrief juni 2018

Donderdagmiddag 22 mei gingen we op de fiets onder een…

Meer nieuws

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief oktober 2018

Nieuwsbrief september 2018

Meer nieuwsbrieven

Verrijkingsklas

Beste ouders/verzorgers, Uw kind neemt dit schooljaar deel aan de…

WERKSTUK UITVINDERS De novembermaand stond in het teken van het…

Tijdens de Kinderboekenweek hebben de kinderen een eigen auteur of…

Bekijk alle nieuwtjes

Peuterspeelzaal

Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar  De GGD West-Brabant heeft in…

Het heeft enige tijd geduurd voordat er weer nieuws van…

Bekijk alle nieuwtjes

Mamaloe

Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar  De GGD West-Brabant heeft in…

KINDEROPVANG MAMALOE BIEDT NU OOK PEUTEROPVANG AAN Sinds 1 januari…

In het hoofdgebouw van basisschool de Krabbenkooi zijn 2 groepen…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 6b

Donderdag 21 maart was een spannende dag voor de groepen…

Donderdagmiddag 22 mei gingen we op de fiets onder een…

Woensdag 16 mei zijn we met de groepen 6 naar…

Bekijk alle nieuwtjes