Overblijven​

Home » Ouders » Overblijven

Overblijven​

Natuurlijk bestaat op school de mogelijkheid tot overblijven tussen de middag. Ouders, die hiervoor zijn opgeleid, verzorgen het toezicht. Per 10 à 15 kinderen is er één overblijfouder aanwezig. U zorgt zelf voor een gezond lunchpakketje, de school verschaft het drinken. Er is een overblijfreglement, waaraan de overblijvers zich moeten houden.

De kosten voor het overblijven bedragen:

De kosten voor het overblijven kunt u overmaken op het volgende rekeningnummer: 
NL 52 RABO 0306 1429 53 t.n.v. De Krabbenkooi.

Wanneer uw kind in de bovenbouw zit (groep 5 t/m 8), maar elke week overblijft zoals in de onderbouw (dus 3x per week i.p.v. 4x per week), mag u het onderbouw-tarief aanhouden van € 24,- per blok.

Strippenkaarten:

De kosten voor het overblijven kunt u overmaken op het volgende rekeningnummer: 
NL 52 RABO 0306 1429 53 t.n.v. De Krabbenkooi.