Overblijven​

Home » Ouders » Overblijven

Overblijven​

Natuurlijk bestaat op school de mogelijkheid tot overblijven tussen de middag. Ouders, die hiervoor zijn opgeleid, verzorgen het toezicht. Per 10 à 15 kinderen is er één overblijfouder aanwezig. U zorgt zelf voor een gezond lunchpakketje, de school verschaft het drinken. Er is een overblijfreglement, waaraan de overblijvers zich moeten houden.

De kosten voor het overblijven bedragen:

Groepen 1 t/m 4 Groepen 5 t/m 8
voor een blok van 4 weken: € 24,- voor een blok van 4 weken: € 32,-
voor blok 1 t/m 5: € 114,- voor blok 1 t/m 5: € 152,-
voor blok 6 t/m 10: € 114,- voor blok 6 t/m10: € 152,-
voor blok 1 t/m 10: € 216,- voor blok 1 t/m10: € 288,-

De kosten voor het overblijven kunt u overmaken op het volgende rekeningnummer: 
NL 52 RABO 0306 1429 53 t.n.v. De Krabbenkooi.

Blok 1 t/m 10 overmaken vóór 4 september 2020
Blok 1 t/m 5 overmaken vóór 4 september 2020
Blok 6 t/m 10 overmaken vóór 11 februari 2021

Wanneer uw kind in de bovenbouw zit (groep 5 t/m 8), maar elke week overblijft zoals in de onderbouw (dus 3x per week i.p.v. 4x per week), mag u het onderbouw-tarief aanhouden van € 24,- per blok.

Strippenkaarten:

10 strippenkaart € 25,-

De kosten voor het overblijven kunt u overmaken op het volgende rekeningnummer: 
NL 52 RABO 0306 1429 53 t.n.v. De Krabbenkooi.