Leerlingenraad

Home » Over onze school » Leerlingenraad

Wat houdt de Krabbenraad precies in? ​

Algemeen​

De leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen. Deze bestaat door leerlingen gekozen of benoemde vertegenwoordigers. In de leerlingenraad zitten leerlingen van groep 6 t/m 8.

De leerlingenraad heet op de Krabbenkooi ‘de Krabbenraad’.

De Krabbenraad zet zich in om de leerlingen van onze school het zo goed mogelijk naar de zin te maken. Ze worden ondersteund door juf Isabel en juf Kristel.

Zijn er klachten, opmerkingen of leuke ideeën, dan kan dat doorgegeven worden aan de leerlingen van de “Krabbenraad”. Begin van het schooljaar zullen er verkiezingen plaats gaan vinden voor de leden van de Krabbenraad. Dit zijn leerlingen zijn uit groep 6, 7 en 8

Wat doet de “Krabbenraad”?​

Een paar keer per jaar heeft de Krabbenraad een vergadering waarin we elkaar vertellen wat er leeft in de groepen en bij de kinderen. Ook de informatie uit de ideeënbus wordt bekeken. Samen wordt er gekeken of de voorstellen uit te voeren zijn. Goede voorstellen en ideeën worden doorgespeeld naar de leerkracht/directie. We moeten daarbij letten of het wel kan, mág, of er genoeg geld voor is. Is dat niet het geval, dan zoeken we samen naar oplossingen.

komt 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd (1x per 6 weken) Bij elke vergadering zijn er 2 teamleden als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig. De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas aan de hand van het verslag dat wordt opgesteld door de notulant.