Missie & visie

Home » Over onze school » Missie & visie

De missie van de Krabbenkooi:

Een fijne school maak je samen​

Het sterke pedagogisch klimaat op De Krabbenkooi staat hoog in het vaandel en is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Respect, samen en betrokkenheid zijn de waarden van De Krabbenkooi. Leerlingen, ouders en teamleden hebben respect voor elkaar en voor de omgeving. Iedereen wordt in zijn/haar waarde gelaten. 

Elk kind is uniek en krijgt de aandacht die nodig is om zo optimaal mogelijk te groeien en ontwikkelen. Door het werken vanuit de positieve psychologie met Leer- & Veerkracht leren de leerlingen hun eigen kwaliteiten te ontplooien. Het is essentieel om ouders hier in mee te nemen waardoor zij de ontwikkeling van hun kind kunnen volgen en ondersteunen.

In groep 1 t/m 8 wordt er gewerkt met het Expliciete Directe Instructie (EDI) wat zorgt voor een hoge betrokkenheid bij de leerlingen. Met behulp van de betrokkenheid van de ouders kunnen we samen tot een optimale ontwikkeling komen.

De Krabbenkooi is sinds 2014 een gecertificeerde KiVa school. KiVa is het Finse woord voor leuk of fijn en het betekent tevens ‘leuke school’.  KiVa is een schoolbrede aanpak, er zijn interventies op schoolniveau, klasniveau en individueel niveau. Het programma is effectief gebleken om de sociale veiligheid op school te versterken en pesten tegen te gaan.

Op De Krabbenkooi is er naast het reguliere onderwijsprogramma veel aandacht voor cultuuronderwijs en creatieve ontwikkeling. Er is een samenwerking met het Centrum voor de Kunsten Bergen op Zoom (CKB) waar onder andere het Leerorkest uit voort komt. Er worden activiteiten gedaan vanuit het aanbod van Stichting Kunst en Cultuur Educatie (KCE) en er wordt gebruik gemaakt van de vele (historische) locaties in de binnenstad zoals o.a. het Markiezenhof en stadspark ‘kijk in de pot’.

De visie van de Krabbenkooi:

De Krabbenkooi is de Bergse binnenstadsschool die leerlingen d.m.v. talentontwikkeling en spelend leren optimaal wil laten ontwikkelen. Het toepassen van 21 eeuwse vaardigheden, waarbij samenwerken als belangrijkste vaardigheid wordt benoemd zal een uitnodigende bijdrage leveren aan de voorbereidingen op de toekomst van onze leerlingen. Samen met ouders zorgt het team voor een veilig en positief stimulerend schoolklimaat.