Overblijven: algemene informatie


plaajtoverblijvenopschool

Natuurlijk bestaat op school de mogelijkheid tot overblijven tussen de middag. Ouders, die hiervoor zijn opgeleid, verzorgen het toezicht. Per 10 à 15 kinderen is er één overblijfouder aanwezig. U zorgt zelf voor een gezond lunchpakketje. De school verschaft het drinken. Er is een overblijfreglement, waaraan de overblijvers zich moeten houden.

De kosten voor het overblijven bedragen:

Groepen 1 t/m 4 Groepen 5 t/m 8
voor een blok van4 weken: € 24,- voor een blok van4 weken: € 32,-
voor blok 1 t/m 5:
€ 114,-
voor blok 1 t/m 5: € 152,-
voor blok 6 t/m 10: €  102,- voor blok 6 t/m 10: € 134,-
voor blok 1 t/m 10: € 204,- voor blok 1 t/m10: € 270,-

 

Voor meerdere blokken:

De kosten voor meerdere blokken tegelijk kunt u over-maken op het volgende rekeningnummer: NL52RABO030.61.42.953 t.n.v. De Krabbenkooi.

Strippenkaarten

10–strippenkaart: € 25,-

Betalingsachterstanden

Helaas komt het nog regelmatig voor dat wij te maken hebben met betalingsachterstanden. Dit is erg vervelend, omdat het veel tijd en moeite kost om de verschuldigde bedragen binnen te krijgen. Vanaf dit jaar zijn wij daarom genoodzaakt hiervoor kosten in rekening te gaan brengen. Wanneer de achterstand hoger oploopt dan 1 blok of

1 volle kaart, zullen wij hiervoor € 5,- administratiekosten doorberekenen.

Incidenten

Onze overblijfmoeders doen er alles aan om het overblijven zo goed en gezellig mogelijk te laten verlopen. Helaas gebeurt het toch wel eens dat kinderen ongewenst gedrag laten zien. Een vervelende situatie, maar wij kunnen dit natuurlijk niet accepteren! Bij dit soort incidenten zullen wij u altijd telefonisch in kennis stellen. Bij evt. herhaling van dit ongewenste gedrag heeft dit uiteraard consequenties voor het gebruik kunnen maken van de overblijfmogelijkheid.

Facebook