Rol van de ouders


De ouders op de Krabbenkooi spelen een belangrijke rol bij het organiseren en ondersteunen van diverse activiteiten die naast het bestaande lesprogramma worden gehouden. Het hoofddoel hierbij is een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school, nieuwe ideeën de school binnenhalen, de betrokkenheid van de ouders bij de school te bevorderen en het plezier van de leerlingen op De Krabbenkooi te vergroten. Zonder de hulp van de ouders zijn deze activiteiten moeilijk te realiseren.

Ouderbetrokkenheid uit zich enerzijds in meehelpen en ondersteunen bij activiteiten en anderzijds in positief kritisch meedenken. Dit draagt ons inziens beide bij aan een goede houding, positief welbevinden en schoolsucces van uw kind! Ouderbetrokkenheid houdt ons scherp en maakt  het onderwijs op onze school nog aantrekkelijker!

 

Klassenouder:

U moet een klassenouder zien als iemand die de leerkracht ondersteunt bij het organiseren van activiteiten binnen en buiten de klas, zoals een feestdag, een speurtocht en het schoolreisje. De klassenouder is de schakel tussen de leerkracht en de ouders met betrekking tot de organisatie van diverse activiteiten.

Per groep is er één klassenouder. De klassenouder is het aanspreekpunt voor overige ouders en groepsleerkracht als het gaat om klassenactiviteiten. De klassenouder heeft een aantal keren per jaar contact met de eigen groepsleerkracht. Het is niet de bedoeling dat de klassenouder álle taken zelf gaat uitvoeren. De klassenouder kan, net zoals alle andere ouders, zich opgeven als het gaat om activiteiten. De taken worden gedelegeerd door de klassenouder naar andere ouders van de groep.

Een klassenouder is geen probleemoplosser voor specifieke (klas)problemen. De verantwoordelijkheid ligt te alle tijden bij de groepsleerkracht.

Voorbeeld van taken klassenouder o.a.:
Organiseren vervoer excursies, regelen hoofdluiscontrole, loop- en fietsouders regelen en helpen bij knutselen.

Wanneer u zich wilt opgeven als klassenouder, kunt u zich opgeven via de eigen groepsleerkracht.
 
 

Activiteitencommissie:

De activiteitencommissie van de Krabbenkooi bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die het team ondersteunen bij allerlei activiteiten. Zo helpen de ouders met het organiseren van de sportdag, feesten zoals Sinterklaas en kerst en zorgen ze ervoor dat de school er altijd gezellig uitziet.

De activiteitencommissie bestaat uit de volgende ouders:
Judith Vermeulen, Kim Evers, Debby Verdult, Geeske Hanselman, Marieke Windsma, Patricia Lijten, Marloes de Maertelaeren, Linda Kalle, Sylvia Passen, Marjolein van Seters en Linda Hermes.

De ouder is het aanspreekpunt voor de klassenouder en groepsleerkracht als het gaat om schoolactiviteiten. De activiteitenouder heeft een aantal keren per jaar contact met de groepsleerkrachten. Het is niet de bedoeling dat de activiteitenouder álle taken zelf gaat uitvoeren. De activiteitenouder kan, net zoals de klassenouders, zich opgeven als het gaat om activiteiten. De taken worden gedelegeerd door de activiteitenouder naar de klassenouders van de groepen. Daarnaast vergadert de activiteitencommissie +/- 7 keer per jaar samen met de directeur.

 

Taken activiteitenouder:

De activiteitenouder is lid van de activiteitencommissie; regelt meer zaken op schoolniveau. Te denken valt aan o.a.: meedraaien binnen een werkgroep; meedenken over de uitvoering e.d., organiseren activiteiten op schoolniveau (zoals o.a. kinderboekenweek, sinterklaas, Kerstmis, vastenavend, sportdag/ koningspelen, goede doelen actie, avond 4-daagse, aula versiering, etc.)
Wanneer u zich wilt opgeven als activiteitenouder, kunt u zich opgeven via activiteitencommissie@krabbenkooi.nl.

 

Facebook