Rol van de ouders


De ouders op de Krabbenkooi spelen een belangrijke rol bij het organiseren en ondersteunen van diverse activiteiten die naast het bestaande lesprogramma worden gehouden. Het hoofddoel hierbij is een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school, nieuwe ideeën de school binnenhalen, de betrokkenheid van de ouders bij de school te bevorderen en het plezier van de leerlingen op De Krabbenkooi te vergroten. Zonder de hulp van de ouders zijn deze activiteiten moeilijk te realiseren.

Ouderbetrokkenheid uit zich enerzijds in meehelpen en ondersteunen bij activiteiten en anderzijds in positief kritisch meedenken. Dit draagt ons inziens beide bij aan een goede houding, positief welbevinden en schoolsucces van uw kind! Ouderbetrokkenheid houdt ons scherp en maakt  het onderwijs op onze school nog aantrekkelijker!

 

Klassenouder:

U moet een klassenouder zien als iemand die de leerkracht ondersteunt bij het organiseren van activiteiten binnen en buiten de klas, zoals een feestdag, een speurtocht en het schoolreisje. De klassenouder is de schakel tussen de leerkracht en de ouders met betrekking tot de organisatie van diverse activiteiten.

Per groep is er één klassenouder. De klassenouder is het aanspreekpunt voor overige ouders en groepsleerkracht als het gaat om klassenactiviteiten. De klassenouder heeft een aantal keren per jaar contact met de eigen groepsleerkracht. Het is niet de bedoeling dat de klassenouder álle taken zelf gaat uitvoeren. De klassenouder kan, net zoals alle andere ouders, zich opgeven als het gaat om activiteiten. De taken worden gedelegeerd door de klassenouder naar andere ouders van de groep.

Een klassenouder is geen probleemoplosser voor specifieke (klas)problemen. De verantwoordelijkheid ligt te alle tijden bij de groepsleerkracht.

Voorbeeld van taken klassenouder o.a.:
Organiseren vervoer excursies, regelen hoofdluiscontrole, loop- en fietsouders regelen en helpen bij knutselen.

Wanneer u zich wilt opgeven als klassenouder, kunt u zich opgeven via de eigen groepsleerkracht.
 
 

Activiteitencommissie:

De activiteitencommissie van de Krabbenkooi bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die het team ondersteunen bij allerlei activiteiten. Zo helpen de ouders met het organiseren van de sportdag, feesten zoals Sinterklaas en kerst en zorgen ze ervoor dat de school er altijd gezellig uitziet.

De activiteitencommissie bestaat uit de volgende ouders:
Judith Vermeulen, Kim Evers, Debby Verdult, Geeske Hanselman, Marieke Windsma, Patricia Lijten, Marloes de Maertelaeren, Linda Kalle, Sylvia Passen, Marjolein van Seters en Linda Hermes.

De ouder is het aanspreekpunt voor de klassenouder en groepsleerkracht als het gaat om schoolactiviteiten. De activiteitenouder heeft een aantal keren per jaar contact met de groepsleerkrachten. Het is niet de bedoeling dat de activiteitenouder álle taken zelf gaat uitvoeren. De activiteitenouder kan, net zoals de klassenouders, zich opgeven als het gaat om activiteiten. De taken worden gedelegeerd door de activiteitenouder naar de klassenouders van de groepen. Daarnaast vergadert de activiteitencommissie +/- 7 keer per jaar samen met de directeur.

 

Taken activiteitenouder:

De activiteitenouder is lid van de activiteitencommissie; regelt meer zaken op schoolniveau. Te denken valt aan o.a.: meedraaien binnen een werkgroep; meedenken over de uitvoering e.d., organiseren activiteiten op schoolniveau (zoals o.a. kinderboekenweek, sinterklaas, Kerstmis, vastenavend, sportdag/ koningspelen, goede doelen actie, avond 4-daagse, aula versiering, etc.)
Wanneer u zich wilt opgeven als activiteitenouder, kunt u zich opgeven via activiteitencommissie@krabbenkooi.nl.

 

Actueel Nieuws

Nieuws uit Groep 1-2a

Donderdag 29 november, was weer een gezellige dag. Eerst zagen…

Alle kinderen van onze groep hebben een eigen  knuffel  meegenomen…

Vrijdagochtend 9 november was onze groep aan de beurt voor…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 1-2b

Vrijdagochtend, 13 oktober, hielden de kleuters een eng griezelcircuit. In…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 1-2c

Vrijdagochtend, 13 oktober, hielden de kleuters een eng griezelcircuit. In…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 1-2d

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 1-2e

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 3a

De afgelopen weken waren weer gezellig! Zo zijn de rommelpieten…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 3b

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 4b

Het e-mailadres van onze groep is groep4b@krabbenkooi.nl Het e-mailadres waarmee…

Vanochtend (donderdag) hebben we heel hard gewerkt. Dan is het…

Op school doen we niet alleen aan taal en rekenen,…

Dit schooljaar gaan we een nieuwe methode kiezen voor aardrijkskunde,…

Vanochtend hebben we met zijn allen op het schoolplein het…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 4a/5a

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 5b

Hee! Mijn naam is Eveline Radt en ik ben dit…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 5-6

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 6a

Donderdag 21 maart was een spannende dag voor de groepen…

Woensdagavond 18 april. Een spannende avond voor leerlingen, ouders, opa's…

Woensdag 10 april 2018 hebben we onze laatste kleine repetitie…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 7b

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 7-8

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 8b

Het thema van de kinderboekenweek was Kom Erbij. In de…

Op woensdag 4 oktober hebben de kinderen van groep 8…

Bekijk alle nieuwtjes

Actueel nieuws

Donderdag 21 maart was een spannende dag voor de groepen…

Maandagmorgen 20 augustus hebben alle kinderen van groep 3 t/m…

Nieuwsbrief juni 2018

Donderdagmiddag 22 mei gingen we op de fiets onder een…

Meer nieuws

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief oktober 2018

Nieuwsbrief september 2018

Meer nieuwsbrieven

Verrijkingsklas

Beste ouders/verzorgers, Uw kind neemt dit schooljaar deel aan de…

WERKSTUK UITVINDERS De novembermaand stond in het teken van het…

Tijdens de Kinderboekenweek hebben de kinderen een eigen auteur of…

Bekijk alle nieuwtjes

Peuterspeelzaal

Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar  De GGD West-Brabant heeft in…

Het heeft enige tijd geduurd voordat er weer nieuws van…

Bekijk alle nieuwtjes

Mamaloe

Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar  De GGD West-Brabant heeft in…

KINDEROPVANG MAMALOE BIEDT NU OOK PEUTEROPVANG AAN Sinds 1 januari…

In het hoofdgebouw van basisschool de Krabbenkooi zijn 2 groepen…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 6b

Donderdag 21 maart was een spannende dag voor de groepen…

Donderdagmiddag 22 mei gingen we op de fiets onder een…

Woensdag 16 mei zijn we met de groepen 6 naar…

Bekijk alle nieuwtjes