Sport en bewegen CIOS


ciosDe ABBO-scholen willen het meest bijzondere uit ieder kind naar boven halen. Vanuit deze missie is het de overtuiging van alle  ABBO-scholen dat onderwijs méér moet bieden dan goede resultaten op het gebied van taal en rekenen. Natuurlijk moeten we voldoen aan de eisen die de onderwijsinspectie stelt, maar het onderwijs op de ABBO-scholen moet vooral een bijdrage leveren aan de brede ontwikkeling van kinderen zodat al hun talenten en mogelijkheden tot bloei komen. Hierbij past ook extra aandacht voor de motorische ontwikkeling van onze leerlingen. Sporten en bewegen is niet alleen gezond, het draagt ook bij aan vaardigheden als samenwerken, leren om de eigen grenzen te verleggen, in staat zijn te incasseren,  het vergroten van het doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheid te leren nemen voor jezelf en een team.

Om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs op onze scholen te vergroten, hebben wij inzet nodig van studenten die opgeleid zijn voor het bewegingsonderwijs. Samen met hen kunnen we ervoor zorgen dat er prikkelend en uitdagend bewegingsonderwijs wordt neergezet. Hiertoe is de ABBO een samenwerkingsverband met het CIOS gestart. Omdat wij hierbij ook graag de verbinding willen leggen met de organisatie die op onze scholen verantwoordelijk is voor de buitenschoolse opvang is gevraagd aan Stichting Mamaloe om ook mee te denken.

Bovendien beschikt Stichting ABBO over een gediplomeerde HALO-leerkracht. Zij kan het totale sport- en beweegaanbod binnen en buiten schooltijd op stichtingsniveau coördineren. Samen met de leerkrachten zal zij op die manier zorg dragen voor de juiste begeleiding van de CIOS-studenten.  Met deze samenwerking ontstaat de mogelijkheid om in het curriculum van de ABBO-scholen te gaan werken met blokuren of dagdelen waarin leerlingen het plezier kunnen ondervinden van het sporten en bewegen.

Het is onze droom dat:

  • al onze leerlingen kunnen genieten van een kwalitatief hoogstaand sport- en beweegaanbod tijdens hun basisschoolperiode;
  • al onze leerlingen in staat worden gesteld om hun eigen motorische vermogens te ontdekken, te benutten en verder te ontwikkelen zodat zij dit gericht kunnen inzetten op school, in hun vrije tijd en in hun toekomstige rol in de samenleving;
  • het bewegingsonderwijs benut wordt om het traditionele, schoolse vakkenaanbod te verrijken en op een andere wijze aan te bieden zodat alle leerstijlen van onze leerlingen worden aangesproken;
  • leerlingen met een specifiek talent op het gebied van sporten en bewegen de kans krijgen om hierin uit te blinken en indien gewenst een gerichte vervolgopleiding op dit terrein te kiezen.

Website: www.ciosgoesbreda.nl

Actueel Nieuws

Nieuws uit Groep 1-2a

Donderdag 29 november, was weer een gezellige dag. Eerst zagen…

Alle kinderen van onze groep hebben een eigen  knuffel  meegenomen…

Vrijdagochtend 9 november was onze groep aan de beurt voor…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 1-2b

Vrijdagochtend, 13 oktober, hielden de kleuters een eng griezelcircuit. In…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 1-2c

Vrijdagochtend, 13 oktober, hielden de kleuters een eng griezelcircuit. In…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 1-2d

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 1-2e

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 3a

De afgelopen weken waren weer gezellig! Zo zijn de rommelpieten…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 3b

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 4b

Het e-mailadres van onze groep is groep4b@krabbenkooi.nl Het e-mailadres waarmee…

Vanochtend (donderdag) hebben we heel hard gewerkt. Dan is het…

Op school doen we niet alleen aan taal en rekenen,…

Dit schooljaar gaan we een nieuwe methode kiezen voor aardrijkskunde,…

Vanochtend hebben we met zijn allen op het schoolplein het…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 4a/5a

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 5b

Hee! Mijn naam is Eveline Radt en ik ben dit…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 5-6

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 6a

Donderdag 21 maart was een spannende dag voor de groepen…

Woensdagavond 18 april. Een spannende avond voor leerlingen, ouders, opa's…

Woensdag 10 april 2018 hebben we onze laatste kleine repetitie…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 7b

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 7-8

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 8b

Het thema van de kinderboekenweek was Kom Erbij. In de…

Op woensdag 4 oktober hebben de kinderen van groep 8…

Bekijk alle nieuwtjes

Actueel nieuws

Donderdag 21 maart was een spannende dag voor de groepen…

Maandagmorgen 20 augustus hebben alle kinderen van groep 3 t/m…

Nieuwsbrief juni 2018

Donderdagmiddag 22 mei gingen we op de fiets onder een…

Meer nieuws

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief oktober 2018

Nieuwsbrief september 2018

Meer nieuwsbrieven

Verrijkingsklas

Beste ouders/verzorgers, Uw kind neemt dit schooljaar deel aan de…

WERKSTUK UITVINDERS De novembermaand stond in het teken van het…

Tijdens de Kinderboekenweek hebben de kinderen een eigen auteur of…

Bekijk alle nieuwtjes

Peuterspeelzaal

Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar  De GGD West-Brabant heeft in…

Het heeft enige tijd geduurd voordat er weer nieuws van…

Bekijk alle nieuwtjes

Mamaloe

Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar  De GGD West-Brabant heeft in…

KINDEROPVANG MAMALOE BIEDT NU OOK PEUTEROPVANG AAN Sinds 1 januari…

In het hoofdgebouw van basisschool de Krabbenkooi zijn 2 groepen…

Bekijk alle nieuwtjes

Nieuws uit Groep 6b

Donderdag 21 maart was een spannende dag voor de groepen…

Donderdagmiddag 22 mei gingen we op de fiets onder een…

Woensdag 16 mei zijn we met de groepen 6 naar…

Bekijk alle nieuwtjes