Leer- en Veerkracht

Home » Wat maakt ons bijzonder? » Leer- en Veerkracht

Leer- en Veerkracht​

veerkracht is een ‘hele school benadering’ waar vanuit de positieve psychologie gewerkt wordt aan veerkracht en welbevinden.

Wat leer- en veerkracht zegt over schoolklimaat

Een schoolomgeving waarin leerlingen en personeel zich optimaal kunnen ontwikkelen, creëer je door op álle lagen van de school als organisatie in te zetten: de fysieke omgeving, management & leiderschap, teamdynamiek, contact met ouder én de klas. Met Leer- & Veerkracht kan jouw school zich ten opzichte van andere scholen profileren als een school die veerkracht en welbevinden heeft geïntegreerd in het school-DNA.

Met de benadering van Leer- & Veerkracht snijdt het mes aan twee kanten:

– De Leer het, Leef het, Geef het door–benadering leert jou als onderwijsprofessional eerst zèlf hoe je beter in je vel kunt zitten, hoe je meer rust en ruimte en werkplezier kunt ervaren.

Vervolgens leer je hoe je dit als levend voorbeeld aan je leerlingen kunt overdragen, zodat ook zij veerkracht ontwikkelen en hun welbevinden vergroot,  én hoe je de Positieve Psychologie in alle school-facetten kunt integreren.

Zo creëer je een veilig, warm en positief schoolklimaat voor iedereen. Samen maak je welbevinden en veerkracht tot een peiler van beleid en zorg je voor blijvend resultaat!

Wat leer- en veerkracht zegt over pedagogisch klimaat

Wanneer je veerkracht en welbevinden een centrale plaats in de school geeft, stimuleer je veerkracht en welbevinden bij iedereen op school. Praten over mentale gezondheid wordt “normaal” en leerlingen met (beginnende) psychische problematiek worden eerder gesignaleerd. Werken aan mentaal welbevinden werkt dus zowel curatief als preventief.  In het Leer- & Veerkracht traject leer je hoe je het onderwijzen van strategieën, vaardigheden en eigenschappen die leiden tot veerkracht kunt verweven met je lesstof en dagelijkse lespraktijk. Zo kost het je op termijn weinig tot geen extra tijd om met je leerlingen te werken aan veerkracht en het vergroten van het welbevinden.